18/04/2023

Terreincontroles in 2022: 60 % van gecontroleerde bedrijven in overtreding

afvalberg_vrouw
Terug naar artikeloverzicht

De OVAM publiceerde recent het rapport over de handhaving bij bedrijven door het team Terreincontrole in 2022. In totaal voerden de toezichthouders in het team 251 inspecties uit. Ze controleerden of bedrijven afgedankte voertuigen, elektrische of elektronische apparaten (AEEA), olie, banden of batterijen correct inzamelden, verwerkten en afvoerden. Ook inspecteerden ze of grondverzet op een correcte manier was gebeurd. Het team voerde daarnaast administratieve controles uit bij bedrijven die niet aangesloten waren als invoerder bij Bebat of Recupel. 
In 60 % van de gevallen stelde het team een overtreding vast, waarvan 44 % een aanmaning of raadgeving kreeg. Daarnaast ontving 31 % van de overtreders een proces-verbaal, een verslag van vaststelling of de vraag om een dwangsom te betalen omdat ze een zwaardere of herhaaldelijke overtreding begingen.

Sensibilisering

Naast toezichthouders bestaat het team Terreincontrole uit stroomopvolgers. Die informeren en sensibiliseren bedrijven vooral over batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten, in nauwe samenwerking met de beheerorganismen Bebat en Recupel. 

De stroomopvolgers voerden vorig jaar 53 bedrijfsbezoeken uit, voornamelijk bij schroothandelaars en containerdiensten, om de inzameling van AEEA na te gaan. In 64 % van de gevallen stelden ze een overtreding vast. In totaal stuurden ze 201 raadgevingen om bedrijven te sensibiliseren. 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse overheid