08/12/2017

Studie over de toeslagstoffen van gechloreerde solventen – 1,4 dioxaan afgerond

Back to article overview

De OVAM heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van toeslagstoffen bij grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen. Uit de studie bleek ondermeer dat 1,4-dioxaan een verdachte stof is wanneer 1,1,1-trichloorethaan werd toegepast. Deze stof moet worden onderzocht in een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek op sites waar 1,1,1-trichloorethaan werd gebruikt.

Als er voor 1,1,1-trichloorethaan in het grondwater een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is, moet het grondwater ook onderzocht worden op de aanwezigheid van 1,4-dioxaan.
Wij verwijzen hiervoor naar de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek, versie januari 2017.

Intussen werd ook de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek aangepast sinds 1 oktober 2017. Hier is vermeld dat indien 1,1,1-trichloorethaan een verdachte stof is, ook 1,4-dioxaan als een verdachte stof dient te worden beschouwd.

Meer info

Raadpleeg de studie ‘Toeslagstoffen van gechloreerde solventen -1,4-dioxaan in Vlaanderen’.
Voor meer info over de praktische uitvoering lees Richtlijnen Deskundigen – april 2017.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid