28/02/2013

Strategisch plan biologische landbouw 2013-2017

Terug naar artikeloverzicht

Het strategische vijfjarenplan voor de biologische landbouw is het resultaat van een denkproces waarin diverse stakeholders uit de landbouwsector zich samen hebben gebogen over de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen. In het nieuwe strategische plan wordt gefocust op groei van de biologische productie via een sectorgerichte aanpak, het optimaliseren van de ketenwerking door het vergroten van de kennis over de keten en een markgestuurde aanpak en op de rol van bio als incubator voor verduurzaming en innovatie.

 

 

Uitgever: Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Organisatie en Strategisch Beleid