Stijgende trend mestverwerking zet zich verder!

Gepubliceerd op 05/07/2012

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) peilt ieder jaar naar de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recentste VCM-enquête blijkt dat er in 2011 26,3 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt. De helft daarvan (13,2 miljoen kg N) werd gerealiseerd door de verwerking en export van pluimveemest, 43% (11,2 miljoen kg N) werd gerealiseerd via de verwerking en export van varkensmest. De totale verwerkingscapaciteit is in vergelijking met 2010 met 3,2 miljoen kg stikstof toegenomen (+14%).

Sterke stijging verwerking pluimveemest

Voor het tweede jaar op rij is er een sterke toename in de export van onbehandelde pluimveemest (+1,3 miljoen kg N ten opzichte van 2010). In vergelijking met 2010 is er eveneens een toename in de verwerking van behandelde pluimveemest (+0,8 miljoen kg N), en de verwerking van dunne en dikke fractie varkensmest (+0,7 miljoen kg N). Ook de verwerking van digestaat vertoonde de afgelopen twee jaar een stijgende trend (+0,3 miljoen kg N ten opzichte van 2010).

Nog 19% vrije capaciteit

VCM vergelijkt jaarlijks de beschikbare (gebouwde) met de operationele (reeds ingevulde) capaciteit in de operationele installaties in Vlaanderen. Door het opstarten van 4 nieuwe installaties, en de heropstart of uitbreiding van reeds bestaande installaties is de beschikbare capaciteit met 14% toegenomen ten opzichte van 2010. In 2011 was er nog 19% vrije capaciteit direct beschikbaar. Het grootste aandeel van deze vrije capaciteit (33%) bevindt zich in West-Vlaanderen.

Spreiding van de operationele mestverwerkingscapaciteit per Vlaamse provincie,
uitgedrukt in kg N (exclusief export ruwe mest)

Evolutie van de operationele mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen
(jaren 2002, 2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010 en 2011) uitgedrukt in kg stikstof

 

Twee derde van de verwerking gebeurt in West-Vlaanderen

Vlaanderen telde in 2011 118 operationele mestverwerkingsinstallaties. 105 daarvan zijn vaste installaties, ingeplant in agrarisch gebied. 11 installaties zijn gevestigd op een industrieterrein, terwijl 2 landbouwbedrijven beroep doen op een mobiele installatie. Twee derde van de verwerkingscapaciteit werd gerealiseerd in West-Vlaanderen. De biologie is nog steeds de meest toegepaste techniek (79 installaties), gevolgd door de biothermische droging en droging (beiden 12 installaties).
 

              Het aantal toegepaste mestverwerkingstechnieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedetailleerde bespreking van de enquêteresultaten kan u vinden in het rapport “VCM-enquête Operationele Stand van zaken Mestverwerking 2011


Bron : Persbericht VCM

____________

Extra info :