01/01/2009

Steunmaatregelen

Terug naar artikeloverzicht

 

De energiewinstcalculators

De Vlaamse overheid heeft een calculator opgesteld waarmee je de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen kan berekenen :

Wat kan je berekenen:

  • de terugverdientijd voor het isoleren van een niet geïsoleerd hellend dak 
  • de terugverdientijd voor de vervanging van glas met hoogrendementsglas
  • de terugverdientijd voor de vervanging van een oude stookketel (> 20 jaar oud) door een condensatieketel
  • de terugverdientijd voor de plaatsing van een zonneboiler
  • de terugverdientijd voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen
  • vervanging van gloeilampen door spaarlampen

Het rendement van je PV-installatie kan je berekenen op Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps

Energiepremies in Vlaanderen

Voor een overzicht van alle energiepremies per gemeente en meer informatie over de specifieke voorwaarden, surf naar energiesparen.be en vul je postcode in.

Er zijn ook premies in het Waals Gewest  en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( particulieren - professionelen ).

De premiezoeker

Premiezoeker vertelt je welke premies rond bouwen en wonen je met jouw inkomen, gezinssamenstelling en stuatie kan aanvragen.

Ecologiepremie

Bedrijven gelegen in het Vlaamse landsgedeelte die een ecologische investering uitvoeren, kunnen hiervoor subsidies krijgen van de Vlaamse overheid: de 'ecologiepremie'. 
De investeringen die in aanmerking komen, zijn in een limitatieve technologieënlijst (LTL) opgenomen. Het BBT-Kenniscentrum adviseert de overheid (VEA) bij het beoordelen van de technologieën en opstellen van de LTL. Deze lijst geeft per technologie, naast een bondige omschrijving en de geldigheidsduur, ook de investeringscomponenten en het percentage van het investeringsbedrag aan waarvoor ecologiepremie mogelijk is.

De aanvraag van de premie dient elektronisch te gebeuren via de website www.vlaanderen.be/ecologiepremie . Hier vind je ook de volledige info over de ecologiepremie terug. 

Het Agentschap Ondernemen

Het Agentschap Ondernemen ontwikkelde de brochure 'Subsidieleidraad voor het bedrijfsleven - U werkt energie- en milieubewust' .
Ondernemingen maken te weinig gebruik van bestaande subsidies, vooral door onbekendheid met de steunmaatregelen. Deze brochure beoogt hieraan te verhelpen door de subsidies voor milieu-investeringen en energiebesparende investeringen bondig te bespreken.

Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap & Technologie in Vlaanderen

Financiële steun aan onderzoek en ontwikkeling in bedrijven en onderzoeksinstellingen of door beurzen aan onderzoekers is de omvangrijkste activiteit van het IWT .

Digitale Subsidiedatabank

Via deze toepassing kunnen ondernemingen steunmaatregelen opzoeken van de Vlaamse, Belgische en Europese overheden. Deze toepassing wordt u aangeboden door het Euro Info Centre van de Vlaamse Gemeenschap, een cel van het Agentschap Economie.

De opgenomen maatregelen in deze subsidiedatabank omvatten: advies en bijstand, subsidies, (goedkope) leningen en risicokapitaal, waarborgen bij leningen, verminderingen van sociale lasten en werknemerskosten en tenslotte belastingverminderingen.

Milieusubsidies voor hogescholen en universiteiten

Ecocampus is de milieuzorgwerking van de Vlaamse overheid op maat van het hoger onderwijs. Met de Ecocampuswerking wil de Vlaamse overheid de continuïteit van milieuzorg in het formele onderwijs garanderen.

Subsidies voor Verenigingen

Op 10 oktober 2003 keurde de Vlaamse Regering het projectsubsidiebesluit goed. Dit besluit regelt de subsidiëring van erkende en niet-erkende verenigingen voor de uitvoering van projecten met een duidelijke meerwaarde voor natuur en/of milieu in Vlaanderen.

Verenigingen kunnen subsidies aanvragen met betrekking tot projecten inzake Natuur- en Milieueducatie, duurzaam lokaal milieubeleid, Natuur en Milieuprojecten, e.a.. Op de site van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) vindt u de nodige informatie, het aanvraagformulier, het stappenplan, ....