Startschot voor samenwerking op geothermie in Kenia

Gepubliceerd op 06/11/2018

KenGen, Kenia’s grootste energieproducent, en de Universiteit Twente hebben op donderdag 1 november in Nairobi het startschot gegeven voor een driejarige samenwerking op het gebied van geothermie. In de periode tot 2022 werken de partijen in diverse activiteiten en kennisprojecten samen aan het verduurzaming van het winnen van energie uit aardwarmte. ITC-decaan Tom Veldkamp en rector magnificus Thom Palstra waren namens de Universiteit Twente aanwezig bij de feestelijke aftrap.

Kennisontwikkeling en -uitwisseling

 De UT en KenGen ontwikkelden een gezamenlijk programma voor de komende jaren, als uitvloeisel van een MoU die in 2016 werd getekend. In het programma ligt de nadruk op kennisontwikkeling en -uitwisseling, maar worden ook een aantal concrete onderzoeksprojecten uitgevoerd op de locaties waar KenGen energie uit de bodem wint. Zo ontwikkelen de partijen samen een UAV (drone) platform dat kan worden ingezet voor monitoring met behulp van camerabeelden en infrarood op de diverse locaties van KenGen. Ook zijn er plannen om een monitoringsysteem op te zetten waarbij KenGen de reeds aanwezige (geo)data nog effectiever kan inzetten om haar activiteiten te plannen en te monitoren.

Betere, efficiëntere en veiligere opwekking

Door betere monitoring ontstaat er een duurzamere, efficiëntere en veiligere manier van energieopwekking uit aardwarmte. Programmacoördinator Chris Hecker, als assistant professor in geological remote sensing verbonden aan ITC: “Op deze wijze krijgen we meer grip op het extractieproces. Er zijn veel factoren die invloed hebben op winning, waaronder veranderende regenvalpatronen als gevolg van klimaatverandering. Door daar goed op te anticiperen, borgen we duurzame en effectieve energiewinning. Tegelijkertijd houden we nauwlettend de invloed van winning op de omgeving in de gaten: grondwater, oppervlaktewater, natuur en luchtkwaliteit, om een aantal aspecten te noemen. ”

Binnen de samenwerking wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de ervaringen die ITC recentelijk heeft opgedaan in Indonesië: in het GEOCAP-project, financieel ondersteunt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkt ITC met kennisinstellingen en partners uit het bedrijfsleven aan het opzetten van een structuur voor duurzame geothermie aldaar.

Freek van der Meer, hoogleraar geothermie en vice-decaan verantwoordelijk voor external collaborations bij ITC: “Door een bijdrage te leveren in diverse projecten op dit terrein slaan we een brug tussen partijen over de hele wereld die voor vergelijkbare uitdagingen staan. We kunnen veel leren van de ervaringen in Kenia en proberen die van deze locatie te vertalen naar mogelijke oplossingen op de andere, waaronder bijvoorbeeld ook in Nederland.”

Over KenGen

Kenya Electricity Generating Company Ltd, zoals KenGen voluit heet, is verantwoordelijk voor zo ongeveer 75 procent van de productie van energie in het land, waarvan het merendeel opgewekt uit duurzame energiebronnen als water, wind en aardwarmte. In 1981 was KenGen de eerste partij in Afrika die energie uit aardwarmte wist te winnen. In de Olkaria-regio zijn inmiddels een aantal winlocaties gerealiseerd. KenGen heeft daarnaast de ambitie om een voorname rol te spelen in de verdere ontwikkeling van geothermie in het oostelijk deel van Afrika. De regio geldt wereldwijd als één van de hot spots voor geothermie.

De faculteit ITC van de Universiteit Twente kent een langlopende samenwerking in de regio waar KenGen actief is op het gebied van geothermie. De basis daarvan ligt op het terrein van watermanagement.

 

Bron: University of Twente