03/11/2014

Start van de “OFF ON”-campagne: samen minder elektriciteit verbruiken om afschakeling te vermijden

Terug naar artikeloverzicht
Brussel, 3 november 2014 – Vandaag wordt het OFF ON-platform om iedereen te sensibiliseren minder elektriciteit te verbruiken voorgesteld, in aanwezigheid van de federale en regionale ministers van Energie.
 
Het risico op elektriciteitsschaarste is reëel voor deze winter. Een afschakeling blijft de ultieme maatregel. Om dit te vermijden, is het noodzakelijk het grote publiek aan te moedigen om minder elektriciteit te verbruiken. Daarom werd er een sensibiliseringscampagne ontwikkeld, die vandaag officieel gelanceerd is in aanwezigheid van de vier ministers van Energie.
De rode draad van deze participatieve campagne is: “Minder elektriciteit verbruiken en, samen, afschakeling vermijden.”
 
De huidige situatie is een unieke opportuniteit om onze gewoontes op het vlak van energie te veranderen. Ons energieverbruik verminderen zou een natuurlijke reflex moeten worden in ons dagdagelijks leven, zoals het al het geval is bij het sorteren van afval”, zegt de federale minister van Energie Marie-Christine Marghem, die iedereen oproept om deel te nemen aan de campagne.

OffOn.be

Iedereen die effectief wil deelnemen, kan surfen naar de website “www.OffOn.be”, die alle informatie bevat en een pakket communicatietools aanbiedt voor particulieren, lokale autoriteiten, bedrijven, …
De website bestaat uit drie delen:
  • alle nuttige informatie over het afschakelplan en elektriciteitsschaarste, waaronder de stroomindicator;
  • praktische tips om uw elektriciteitsverbruik te verminderen;
  • een uitnodiging om op een positieve manier deel te nemen aan de inspanning om het elektriciteitsverbruik te verminderen en dit te delen op de website en op sociale media (#offon). Affiches, klaar voor gebruik, kunt u downloaden van de website.

Stroomindicator

Om de bevolking te informeren over het moment waarop men moet beginnen het elektriciteitsverbruik te verminderen, heeft Elia een indicator ontwikkeld, vergelijkbaar met de indicator die in de zomer tijdens weerberichten gebruikt wordt om de hoeveelheid smog in de lucht aan te duiden.

Elke dag tussen november en maart informeert een makkelijk herkenbaar pictogram – de off-on-knop op een elektrisch apparaat – met een eenvoudige kleurcode over de beschikbaarheid van elektriciteit in ons land. Indien nodig wordt de bevolking opgeroepen haar energiegedrag aan te passen.

De volgende kleurcodes worden gebruikt:
  • groen: normale situatie. Er is genoeg stroom voorhanden om in de behoeften van de verbruikers te voorzien. Er is geen reden tot ongerustheid!
  • oranje: risico op stroomtekort. Het risico bestaat dat er niet voldoende elektriciteitsproductie is om in ons verbruik te voorzien. Laten we allemaal minder verbruiken tijdens de piekperiode en zo afschakeling voorkomen.
  • rood: risico op afschakeling. Er is niet genoeg stroom beschikbaar om in ons verbruik te voorzien tijdens de piekperiode. De kans op afschakeling is reëel.
  • zwart: afschakeling aangekondigd. Een deel van de verbruikers zal tijdens de piekperiode een tijdje (2 tot 3 uur) geen elektriciteit krijgen, om een langdurige algemene en ongecontroleerde stroompanne te vermijden.
De 4 grote nationale zenders – VRT, VTM, RTBF en RTL-TVI –zegden toe om deze indicator te gebruiken in hun weerberichten. Ook met de geschreven pers zijn er hierover contacten.

Samen

Het is de bedoeling van de “OFF ON”-campagne om overheden (gewesten, provincies, gemeenten & federaal), actoren uit de Belgische energiesector en, vooral, bedrijven, verenigingen en individuele gebruikers samen te brengen om een bewustmakingscampagne te voeren. Op die manier kan iedereen, op zijn niveau, de goede verbruikersreflex aannemen en zo zijn steentje bijdragen om een elektriciteitstekort te vermijden. Alle maatregelen tezamen, hoe klein ook, kunnen het verschil maken.
 
De “OFF ON”-campagne is ontwikkeld door de FOD Economie, Elia en het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. Een groot aantal partners (betrokken van ver of dichtbij) geven hun steun aan deze campagne en informeren er hun specifieke doelpubliek over.

Minister Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie: “Door een aanpassing van ons gedrag kunnen we er samen voor zorgen dat alle gezinnen en bedrijven blijven genieten van hetzelfde comfort als vandaag. En dat zonder in te boeten op ons eigen comfort. Bovendien zal deze winter bijzonder leerrijk zijn. Door overvloedige info over ons werkelijke gebruik, kunnen we inschatten hoe we op een eenvoudige manier kunnen besparen. Het kan evengoed met minder, zonder ook maar in te boeten op iets.”

Minister Paul Furlan, bevoegd voor Energie in Wallonië, ondersteunt de campagne: “Als minister van Energie ben ik van mening dat de goede verbruikersreflex aannemen veel meer is dan het punctuele proberen te vermijden van een elektriciteitsschaarste: het is zich ook engageren voor een verantwoorde ontwikkeling van onze samenleving en, dat is altijd aangenaam, het verlicht de factuur… Daarom ben ik van plan deze campagne verder bekend te maken.

Minister Céline Fremault: “Als minister van Energie van de Brusselse regering, maar ook als minister van Leefmilieu, lijkt het me belangrijk de zaken vanuit een veel breder perspectief te bekijken dan enkele vanuit afschakeling of black-out. De problematiek van het rationele gebruik van energie is een belangrijke inzet voor levenskwaliteit. Er is hier sprake van duurzame ontwikkeling en ik hoop dat deze campagne het begin is van een meer consequente inspanning waartoe we ons geëngageerd hebben in het kader van het akkoord van de Europese Raad van 24 oktober 2014, door als doel te stellen om de energie-efficiëntie met 27 % te verbeteren in Europa tegen 2030.”

Link naar website : http://offon.be/nl
 
Bron : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie