25/08/2017

Start groot meetprogramma tussen Ameland en Terschelling

Terug naar artikeloverzicht

Op 29 augustus 2017 start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven in kaart te brengen. Deze kennis is nodig om te bepalen hoe het Nederlandse Kustbeleid vanaf 2020 wordt ingericht, om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging.

Op de zeebodem in het Amelander Zeegat staan van 29 augustus tot en met 3 oktober 5 stalen frames met meetapparatuur. Meerdere onderzoeksschepen meten de bodemligging, stroming, de hoeveelheid zand en slib in het water en het bodemleven. 

 

De informatie is input voor de onderzoeksprojecten Kustgenese 2.0 en SEAWAD. Kustgenese 2.0 is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit project geeft antwoord op de vraag hoe we de Nederlandse kust ook in de toekomst op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier met zand kunnen onderhouden en hoeveel zand daarvoor op welke plekken nodig is. SEAWAD is een gezamenlijk project van de universiteiten Delft, Utrecht en Twente.

Zie het persbericht van Rijkswaterstaat hierover: 

Voor achtergrondinformatie over SEAWAD, zie deze Story of Science van de faculteit Civiel Techniek en Geowetenschappen: SEAWAD: onderzoek naar een zandmotor voor de Wadden

De TU Delft voert ook ander, gerelateerd onderzoek uit in het Waddengebied, zie Mud Motor onderzoek: de natuur voor je laten werken in de Wadden

 

Bron: © 2017 TU Delft