10/05/2019

Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek: Enkele verduidelijkingen bij het stappenplan asbest

Back to article overview

Heel wat bodemsaneringsdeskundigen hebben nog vragen bij het asbest stappenplan dat in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek werd opgenomen. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of een administratief onderzoek nog wel uitgevoerd kan worden. Raadpleeg hiervoor onze FAQ-lijst bij de tab 'Ook interessant voor u' met antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze FAQ-lijst zal regelmatig worden aangevuld. 

Stappenplan asbest

Zoals in de standaardprocedure aangegeven, is de uitwerking van het stappenplan asbest een verplicht onderdeel van een oriënterend bodemenonderzoek (OBO). Er is geen vormvereiste voor rapportage van het stappenplan vastgelegd. De deskundige kan hiervoor een eigen opmaak hanteren. De uitwerking moet opgenomen worden in het 'pdf-rapport' met duidelijke vermelding van de titel 'stappenplan asbest'. Dus niet als aparte bijlage of pdf worden, zoals ten onrechte in de standaardprocedure vermeld staat. 

VLAREL en CMA ook gewijzigd

De verkorte versie van het stappenplan in de standaardprocedure OBO bevat al een aantal verouderde verwijzingen. Met de inwerkingtreding van VLAREL op 1 april 2019 moet voor analyse van asbest in bodem beroep gedaan worden op een laboratorium dat erkend is voor pakket B.4. Raadpleeg het overzicht van de erkende labo's.

Ook de CMA is recent gewijzigd waardoor voor monstername van asbest in bodem CMA/1/A.7 in plaats van CMA/1/A.20 gebruikt moet worden.

Lees de uitgebreide versie van het stappenplan.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid