04/05/2023

Stand van zaken voorbereiding MAP 7

landbouw.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op 7 maart bereikten de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties een akkoord over een voorstel om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren en tegemoet te komen aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Die beogen een goede kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater, ten laatste in 2027. Het voorstel bestaat uit een toetsingskader, principes en maatregelen voor een zevende mestactieplan.

De voorbije weken werden het toetsingskader, de principes en de maatregelen van de milieu-, natuur- en landbouworganisaties in overleg met de VLM, de VMM en het departement Landbouw en Visserij omgezet tot een ontwerp mestactieplan. Het ontwerp is op 17 april aan de Europese Commissie overgemaakt door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Dat gebeurde als antwoord op de ingebrekestelling van de Vlaamse overheid door de Europese Commissie op 15 februari 2023, omwille van het uitblijven van verscherpte maatregelen tegen nitraatverontreiniging in water. De Europese Commissie stelt dat de opeenvolgende mestactieplannen voor Vlaanderen sinds 2015 niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd en dat Vlaanderen verzuimd heeft zijn verplichting na te komen om verscherpte maatregelen te nemen zodra duidelijk werd dat de genomen maatregelen niet toereikend waren.

​“Als Vlaams minister van Omgeving ga ik voor gezond voedsel en een gezonde omgeving, waar ook plaats is voor natuur. Een goede waterkwaliteit is daarvoor de basis en samen zijn we verantwoordelijk om die te bereiken. Ook de Europese Commissie dringt aan dat Vlaanderen onmiddellijk actie neemt om de waterkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren. We zijn nu in afwachting van het antwoord van de Europese Commissie op het ontwerp van het zevende mestactieplan dat ik op 17 april heb overgemaakt.” Minister van Omgeving Zuhal Demir:

Het ontwerp van het mestactieplan wordt nu onderworpen aan een plan-MER en een openbaar onderzoek. Die procedure zal minstens tot het einde van dit jaar in beslag nemen. Aansluitend kunnen dan de nodige wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Tot er een nieuw Mestdecreet gestemd is, blijven de maatregelen het uit zesde mestactieplan gelden, met uitzondering van de derogatie die eind 2022 ten einde liep.

De ontwerptekst MAP 7 die onderworpen wordt aan de plan-MER is openbaar en is hier te vinden: Beslissingen van de Vlaamse Regering​.​

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid