Spookbruggen maken plaats voor nieuw natuurgebied

Gepubliceerd op 13/08/2013

De spookbruggen hebben nu plaats gemaakt voor een waardevol natuurgebied in de vorm van een 4 ha groot rietmoeras. Voor de inrichting van het gebied werkten het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Landmaatschappij nauw samen. Het natuurgebied vormt een deel van de natuurcompensatie voor de aanleg van de A11.

Eind 2011 startte in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de afbraak van twee spookbruggen:  namelijk een viaduct over een nooit aangelegde weg en een kokerconstructie over de spoorlijn 50A (tussen Brugge en Oostende). Door deze bruggen af te breken kon Vlaanderen besparen op onderhoudswerken die telkens nodig waren om de veiligheid van het spoorverkeer te garanderen.

Win-win situatie


Naast de kostenbesparende gevolgen op lange termijn, kwam er ook een opportuniteit op korte termijn. Door de afbraak van de bruggen kwam er terrein vrij dat voor andere doeleinden kon worden gebruikt. Binnen afzienbare tijd start de bouw van de autosnelweg A11, de ‘missing link’ die de N31 in Brugge met de N49 in Westkapelle zal verbinden. Een deel van het tracé van de A11 gaat door natuurgebied, namelijk het vogelrichtlijngebied ‘Poldercomplex’. Daarom moet er elders natuur gecompenseerd worden. Concreet betekent dit dat er 32 ha nieuwe natuur moet worden ingericht of bestaande natuur verbeterd binnen het vogelrichtlijngebied. Na de afbraak van de spookbruggen kon er 4 ha waardevol rietmoeras gecreëerd worden. Ook in Damme zullen er nog natuurcompensaties zijn voor de A11.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “De afbraak van de bruggen in Varsenare is op termijn een kostenbesparende maatregel want de bruggen vroegen toch het nodige onderhoud. Nu twee jaar later is er samen met de Vlaamse Landmaatschappij een nieuw rietmoeras van 4 ha gecreëerd. Op die manier is een deel van de natuurcompensatie voor de aanleg van de A11 gerealiseerd. Dit natuurgebied wordt later nog uitgebreid.”

Intensieve samenwerking tussen overheidsdiensten

De afbraak van de spookbruggen gebeurde in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Voor de realisatie van het natuurgebied werkte het AWV nauw samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die de realisatie van het natuurgebied op zich nam. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wordt op termijn eigenaar en beheerder van dit natuurgebied.
De kostprijs van de afbraak van de spookbruggen en de herinrichting als rietmoeras bedroeg 1,3 miljoen euro.

Waardevolle fauna en flora
De natuur krijgt in dit nieuwe gebied alle kansen om zich ongestoord te ontwikkelen. Eerst zullen kluut en andere steltlopers het gebied bevolken. Op termijn zullen zich brede rietkragen ontwikkelen waarvan een belangrijk deel gedurende een groot deel van het jaar in het water staat. Door de combinatie van brede rietkragen en open water zullen naar verwachting de rietvogels het gebied overnemen: bruine kiekendief, snor, woudaapje, roerdomp en baardmannetje. Om al deze fraaie vogels de nodige rust te gunnen, is het gebied niet open voor het publiek.

© VLM Regio West