23/02/2018

Schadegevallenprocedure wijzigt binnen het nieuwe Bodemdecreet

Back to article overview

Onder artikel 74 van het nieuwe Bodemdecreet wijzigt de termijn om een schadegeval bij de bevoegde overheid te melden van veertien dagen naar dertig dagen.

'De bepalingen van deze afdeling zijn enkel van toepassing op schadegevallen die gemeld worden bij de bevoegde overheid binnen een termijn van dertig dagen nadat ze zich hebben voorgedaan en waarbij de effectieve behandeling van de bodemverontreiniging maximaal honderdtachtig dagen duurt.'

Deze wijziging zal in principe geen invloed hebben op de verdere opvolging van het schadegeval binnen de schadegevallenprocedure. De bevoegde overheid zal nog steeds binnen de dertig dagen na ontvangst van de melding aan de saneringsplichtige een besluit bezorgen om de mogelijke bodemverontreiniging te behandelen. De saneringsplichtige moet de opgelegde maatregelen nog steeds uiterlijk 180 dagen na verzending van het besluit uitvoeren.

Wordt u als bodemdeskundige aangesteld om maatregelen als gevolg van een schadegeval te begeleiden? Ga dan tijdig volgende zaken na:

  • Het schadegeval werd binnen de geldende termijn aan de bevoegde overheid gemeld en/of door de bevoegde overheid vastgesteld.
  • De te nemen maatregelen kunnen binnen de honderdtachtig dagen worden uitgevoerd.
  • De bevoegde overheid heeft haar akkoord gegeven aan de saneringsplichtige om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren binnen de schadegevallenprocedure en heeft maatregelen opgelegd.

Het besluit dat door de bevoegde overheid wordt afgeleverd aan de saneringsplichtige geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning. Het is dan ook belangrijk dat u erop toeziet dat het afgeleverd besluit overeenkomt met de effectief uit te voeren (meldings-of vergunningsplichtige) maatregelen. Indien nodig vraagt u aan de bevoegde overheid om een aangepast besluit te bezorgen.

Het evaluatierapport dat u moet opmaken na de getroffen maatregelen, bewijst dat de mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van het schadegeval effectief binnen de 180 dagen werd aangepakt. Wij vragen u daarom om dit rapport zo spoedig mogelijk na afronding van de maatregelen aan de bevoegde overheid en de OVAM (via het webloket) over te maken.

De bevoegde overheid stelt het op prijs dat u haar binnen de vooropgestelde termijn van 180 dagen inlicht omtrent de uitgevoerde maatregelen of eventuele vertragingen. Op die manier bevestigt u aan de bevoegde overheid dat de opgelegde maatregelen effectief binnen de 180 dagen worden uitgevoerd. Hierbij vermijdt u dat de saneringsplichtige een herinneringsbrief ontvangt.

Meer info:

www.ovam.be/schadegevallen

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid