10/03/2020

Ruimtelijk uitvoeringsplan Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter voorlopig vastgesteld

hermeandering_vinkenberg
Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelde de Vlaamse Regering op 6 maart 2020 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ voorlopig vast. Daarmee herbestemt Vlaanderen ongeveer 1.000 ha landbouwgebied in Vlaams-Brabant naar natuur-en bosgebied en kunnen maatregelen genomen worden om de inwoners van de regio te beveiligen tegen overstromingen. Het Departement Omgeving organiseert van 31 maart tot 29 mei 2020 een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.

De vallei van Demer en Laak werd in de jaren negentig geteisterd door veel wateroverlast. Daarom werd sinds 1996 werk gemaakt van het zogenaamde Ontwikkelingsplan Demer waarmee overstromingsrisico’s beperkt worden en verdroging wordt tegengegaan. Met de actualisatie van het Sigmaplan in 2011 werd de Demervallei mee opgenomen met de bedoeling om te komen tot een toekomstvisie voor het hele gebied. Het voorliggend bestemmingsplan is daar het eindresultaat van.

“De herinrichtingen die we hiermee mogelijk maken kunnen de veiligheid van de woon- en industriezones tegen overstromingsrisico’s verhogen. Tegelijk zullen ook de natuurlijke en landschappelijke sterktes van de rivier en de vallei hersteld en versterkt worden. Maar ook de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen geven we nog volop kansen,” stelt Vlaams minister Demir, die ook bevoegd is voor Toerisme.

Bescherming van de open ruimte

Ten aanzien van het gewestplan wordt ongeveer 1.000 ha landbouwgebied omgezet naar natuurgebied. Daarnaast wordt nog eens ongeveer 500 ha aangeduid als zone voor natuurverweving om de aandacht voor de ecologische belangen in die zones te verhogen. Ook ongeveer 30 ha woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt en omgezet naar groen- of landbouwgebied ter bescherming van de open ruimte.

Dit plan spreekt zich ook uit over de toekomst van enkele weekendverblijfzones. De zones Roebos in Scherpenheuvel-Zichem en Olifant-Leybos in Rotselaar worden op termijn uitgedoofd en grotendeels omgezet in natuurgebied. De gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant zullen een sociaal begeleidingsplan opstarten voor herhuisvesting.

Het ontwerpplan gaat in openbaar onderzoek van 31 maart tot 29 mei 2020 en wordt ter inzage gelegd in de betrokken gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo. Er volgen ook infomarkten voor de betrokken bewoners. Nadien komt het plan terug op de regeringstafel voor een definitieve goedkeuring.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid