05/06/2023

Rivier de Aa krijgt ecologische opsteker door hermeandering

waterloop-3_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

In Vorselaar en Grobbendonk start de VMM in augustus met structuurherstel van de rivier de Aa. Het aansluiten van 7 oude meanderbochten en enkele kleinere ingrepen in en langs de rivier verbeteren de ecologische toestand. De Aa krijgt opnieuw een natuurlijke kronkelend traject en wordt waardevoller voor waterleven.

“Met de Blue Deal maken we onze waterlopen sterker zodat ze lange periodes van droogte en intense regenbuien aankunnen. Ook voor fauna en flora zijn deze ingrepen noodzakelijk. Investering als hier in de Aa maken de omgeving aantrekkelijk voor al het waterleven, alle omwonenden én tillen ons klimaatadaptatiebeleid naar een hoger niveau.”

aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: 

Door haar rechtgetrokken structuur is de rivier de Aa gevoelig voor het veranderende klimaat en verhoogt de kans dat ze uitdroogt of uit haar oevers treedt. Er zijn inspanningen nodig om de Aa gezonder te maken.

In Vorselaar en Grobbendonk zal de VMM het kronkelende patroon van de Aa herstellen door 7 oude meanderbochten opnieuw aan te sluiten. De rivier wordt zo 250 meter langer. Er gebeuren ook enkele kleinere ingrepen zoals het opbreken van buizen, het afgraven van oevers en aanpalende percelen en het creëren van gleuven in de oevers. Zo moet de kwaliteit van de leefomgeving voor fauna en flora verbeteren en krijgt water de ruimte die het nodig heeft.

Door het waterpeil, de grondwaterstand en de ecologie te monitoren, volgen we de impact van dit project nauw op.

Blue Deal: de strijd tegen waterschaarste en droogte

Dit project is deel van de Blue Deal van minister Demir. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 investeringen die focussen op minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Het herstel van de Aa valt onder de coördinatieopdracht van gouverneur Cathy Berx om de Kleine Nete en haar zijrivieren veerkrachtig te maken tegen toenemende droogte.

Verloop van de werken

De werken starten op 1 augustus 2023 en zullen eind dit jaar klaar zijn. De kostprijs bedraagt 460.000 euro. De VMM voert uit in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. Het project draagt bij aan een Natuurinrichtingsplan dat in opmaak is voor de ruimere omgeving.

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid