27/08/2012

RIO-leren: Geen geld (meer) wegspoelen

Terug naar artikeloverzicht

RIO-leren helpt de weg uit te stippelen naar kostenbesparend werken.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) organiseert onder de noemer RIO-leren een interactief leertraject voor rioolbeheerders. Daarin komen een benchmarkmodel, een rapporteringstool en de uitwisseling van ervaringen aan bod. Het doel is om in de toekomst kostenbesparend aan de slag te gaan.

Tijdens de informatiesessies van RIO-leren maken de rioolbeheerders kennis met het nieuwe benchmarkmodel dat de VMM ontwikkelde. Dat analysesysteem maakt het mogelijk om hun werking op verschillende punten te evalueren en met die van anderen te vergelijken. Een jaarlijkse rapportering van hun saneringskosten en –opbrengsten vormt de basis van het model. De rioolbeheerders kunnen daarvoor gebruikmaken van een speciaal daartoe ontwikkelde rapporteringstool. Ook daarover ontvangen ze tijdens  RIO-leren de nodige uitleg. Tot slot kunnen de deelnemers feedback geven op het voorgestelde systeem. Op die manier wil de VMM samen met hen een weg uitstippelen naar een meer kostenefficiënte aanpak.

Zichzelf beter leren kennen 

De benchmarkanalyse helpt een rioolbeheerder om inzicht te krijgen in zijn eigen werking. Het brengt namelijk zijn activiteiten en uitbestedingen in kaart. Daarna kan hij bekijken hoe anderen rioolbeheer aanpakken en welke resultaten zij boeken. Zo krijgt de rioolbeheerder een duidelijk zicht op eventuele kostenefficiëntieverschillen met andere beheerders en kan hij die ook verklaren om zijn eigen werking te verbeteren. Het leertraject RIO-leren doet daartoe ook dienst als forum om ervaringen te delen. Het uiteindelijke doel van zowel de benchmarkanalyse als het leertraject is namelijk dat iedereen op de meest kostenefficiënte manier te werk kan gaan.

Om een meer kostenefficiënte aanpak te bereiken volstaat een eenmalige rapportering en analyse niet. Enkel door dat proces continu te herhalen kunnen rioolbeheerders dat punt bereiken. Met RIO-leren roept de VMM rioolbeheerders niet alleen op om die weg af te leggen, maar ook om die samen uit te stippelen.

Bron : VMM

_________________

Extra info