01/10/2012

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Terug naar artikeloverzicht

Het Bodemdecreet bepaalt dat het uitvoeren van maatregelen ten gevolge van een schadegeval en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige moeten gebeuren. De richtlijn beschrijft de taken en verplichtingen van de bodemsaneringsdeskundige die bij de uitvoering van de maatregelen en de opmaak van het evaluatierapport betrokken is.

 

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij