04/05/2012

Reinigbaarheid van grond

Terug naar artikeloverzicht

VITO heeft in opdracht van OVAM een expertsysteem ontwikkeld waarmee  kan bepaald worden of de aangeboden partijen uitgegraven bodem al dan niet reinigbaar zijn.  Het beslisondersteunend systeem (BOS) is ontwikkeld om de reinigbaarheid van verontreinigde grond op indicatieve wijze te beoordelen.  De methodiek is beschreven in het bijhorend rapport. Met het programma kunnen de betrokkenen de reinigbaarheid op een relatief eenvoudige en indicatieve wijze beoordelen.  Klik hier om de toepassing te raadplegen.