23/06/2017

Regulering van CO2- emissie wegtransport stap dichterbij

Terug naar artikeloverzicht

Het voorstel van de Europese Commissie voor de certificering van de CO2-uitstoot van vrachtwagens is onlangs aangenomen in de TCMV vergadering (Technical Commitee on Motor Vehicles). Dit betekent dat vrachtwagens in 2019 moeten worden voorzien van een waarde voor de CO2-uitstoot welke middels certificering is vastgelegd. Deze wordt bepaald met behulp van de 'VECTO' simulatietool. De standaard trekker-opleggers en bakwagens zijn als eerste aan de beurt voor de certificering. 

Stapsgewijs volgen daarna de andere categorieën. Met het bekrachtigen van het voorstel van de Europese Commissie wordt de weg vrijgemaakt voor de regulering van de CO2-emissie van het wegtransport. TNO ondersteunt deze ontwikkeling van regulering vanuit het 'Low Carbon Heavy Duty Transport'-programma binnen de roadmap 'Mobiliteit & Logistiek'.

Integrale aanpak verlagen broeikasemissies

Naast een strategie voor brandstoffen en de optimalisatie van logistieke ketens, is deze maatregel een belangrijke schakel in de integrale aanpak voor het verlagen van de broeikasgasemissies van het wegtransport. Verder worden vanaf 2020 de CO2-emissies van alle in de EU geregistreerde vrachtwagens door de Europese Commissie gemonitord en gerapporteerd, om de ontwikkeling van de CO2-uitstoot van vrachtwagens in de tijd te volgen.

Norm voor vrachtwagens

Momenteel onderzoekt de EC de mogelijkheden voor een CO2- norm voor vrachtwagens. De Europese Commissie verwacht volgend jaar met een voorstel te komen. TNO Sustainable Transport and Logistics voert in dit kader een project voor de EC uit in samenwerking met de ICCT (International Council on Clean Transportation), de TU-Graz en CE-Delft.  De doelen hiervan zijn om de 'baseline' van de CO2- uitstoot van vrachtwagens te bepalen op basis van onder meer vlootmanagement-data van transporteurs en om de mogelijkheden voor een norm voor de CO2- uitstoot te onderzoeken. Ook adviseert TNO het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RDW over 'VECTO' en het certificeringsproces.

 

Simulatietool VECTO

De Europese Commissie heeft een tool ontwikkeld genaamd ‘VECTO’. Met behulp van deze tool wil de Europese Commissie de CO2- uitstoot van nieuw geregistreerde zware voertuigen certificeren, monitoren en wellicht dus ook reguleren.

Om de CO2- emissie van een vrachtwagen te kunnen bepalen, dienen vrachtwagenfabrikanten de tool te gebruiken. Als input voor de simulatietool 'VECTO' zijn allerlei meetgegevens nodig van componenten van een vrachtwagen zoals een kenveld van de motorefficiency, de rolweerstand van de banden, de luchtweerstand en het voertuiggewicht.

 

Bron: TNO innovation for life