21/05/2012

Reflex databanken

Terug naar artikeloverzicht

Databanken “Wetgeving” van het Coördinatiebureau van de Raad van State

Chrono
Wetgevende teksten en besluiten met een reglementair karakter, vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof, vernietigingsarresten van de Raad van State met betrekking tot reglementaire besluiten en omzendbrieven met een algemeen karakter.

Parlement
Voorstellen, ontwerpen en andere parlementaire stukken met betrekking tot die voorstellen en ontwerpen.

Grondwettelijk hof
Lijst van de ingestelde beroepen ingediend bij het Grondwettelijk Hof en hun arresten, en de aan dit hof gestelde prejudiciële vragen.

Beroep Raad van State 
Beroepen ingediend bij de Raad van State met betrekking tot reglementaire akten en de arresten terzake.

Verdragen
Internationale akten (met inbegrip van de Verdragen van de Europese Unie, de Europese Gemeenschappen en de Benelux Unie).

Europa 
Afgeleid recht van de Europese Unie en de Europese Gemeenschappen

Benelux
Afgeleid recht van de Benelux Unie