01/01/2009

Recupel

Terug naar artikeloverzicht


Visie

Recupel streeft naar een betere leefwereld door optimale recuperatie van materialen uit afgedankte elektro-apparaten.

SAMEN RECYCLEREN VOOR EEN MOOIERE WERELD

Missie

Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektro-apparaten op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden.

Waarden

Professionalisme Efficiëntie Transparantie Respect Innovatie Milieubewustzijn

Objectief

Vanzelfsprekend is milieubehoud het belangrijkste objectief. Recupel zorgt ervoor dat afgedankte apparaten daadwerkelijk worden ingezameld en gerecycleerd. Wij staan in voor de depollutie (dit is het scheiden en verwijderen van schadelijke stoffen) en dragen zo bij tot een mooiere wereld.

Wij werken samen met erkende verwerkingsbedrijven die werden geselecteerd op basis van hun ervaring met de ecologische verwerking van afgedankte apparaten, hun efficiëntie en hun kostprijs. De inzameling gebeurt in nauwe samenwerking met de handelaars en met de gemeenten en intercommunales. Op de containerparken staan speciale recipiënten voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten ter beschikking van het publiek.

Wij informeren en sensibiliseren de particulier en de bedrijven i.v.m. hun afgedankte elektro-apparaten en steunen de overheid bij de controle van de resultaten.