19/01/2024

Recordaantal boetes voor zwerfvuil in 2023 via Vlaamse zwerfvuilhandhavers

sigarettenpeuk
Terug naar artikeloverzicht

18-01-2024 - In 2023 maakten de OVAM-zwerfvuilhandhavers (een team van max. 30 personen) maar liefst 8.311 verslagen op voor het veroorzaken van zwerfvuil. Dat is een stijging van 65 % ten aanzien van het jaar daarvoor. De handhavers zijn sinds 2021 actief, op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Ze kunnen ingeschakeld worden op vraag van gemeenten om anonieme controles te doen op zwerfvuil. De gemeente kan op basis van hun bevindingen GAS-boetes uitschrijven.

Het overgrote deel van de vaststellingen ging over het weggooien van sigarettenpeuken, gevolgd door hondenpoep of het niet bijhebben van een hondenpoepzakje, drank- en eetverpakkingen, kauwgom. “Handhaving is het essentieel sluitstuk in de strijd tegen zwerfvuil”, aldus Zuhal Demir.

Gestage toename vaststellingen

In het najaar van 2021 gingen de eerste zwerfvuilhandhavers bij OVAM aan de slag. Sindsdien nam het aantal vaststellingen gestaag toe. OVAM bevraagt daarnaast jaarlijks de steden en gemeenten in Vlaanderen of zij zelf ook handhaven op het veroorzaken zwerfvuil en sluikstort. 222 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten gaven in 2022 aan daar zelf ook werk van te maken.

13.381 vaststellingen

Eind 2023 waren de OVAM-zwerfvuilhandhavers actief in 142 gemeenten. Parallel met het stijgend aantal vaststellingen door de handhavers stellen we vast dat ook steden en gemeenten zelf steeds meer pv’s, retributies en GAS- boetes uitschrijven. In totaal waren de Vlaamse zwerfvuilhandhavers goed voor 13.381 vaststellingen, waarvan 8.311 in 2023. Tussen 2022 en 2023 steeg het aantal vaststellingen door hen met 65 procent.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2024 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel