19/12/2019

Realisatie Oosterweelwerken Rechteroever stap dichterbij

Back to article overview

Milieueffectenrapport (MER) is goedgekeurd

Het milieueffectenrapport (project-MER) voor de Oosterweelwerken op Rechteroever is door het team MER van het departement Omgeving goedgekeurd. Dat laten Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten. Een dergelijk rapport bevat een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke omgevingsimpact van bepaalde beoogde activiteiten of ingrepen. De goedgekeurde MER kan nu worden toegevoegd aan het dossier van de vergunningsaanvraag voor de werken op Rechteroever, die in het voorjaar van 2020 zal worden ingediend.

Voordelen van het Oosterweelproject

De MER is een lijvig document geworden, waar heel wat studiewerk aan vooraf is gegaan, maar het gaat dan ook om een omvangrijk project. Met de Oosterweelwerken wordt de Antwerpse Ring gesloten door de aanleg van een tunnel onder de Schelde, een nieuw verkeersknooppunt op de grens tussen haven en Eilandje en tunnels onder het Albertkanaal, die in beide richtingen zullen aansluiten op een deels verdiepte Ring. Naast een vlottere mobiliteit zorgt het project dankzij veiligere wegen ook voor een betere verkeersveiligheid in en rond Antwerpen.

Maar Oosterweel gaat over meer dan mobiliteit alleen. Dankzij de leefbaarheidsprojecten, zoals de overkapping van de Ring, de aanleg van fietsinfrastructuur of de creatie van parken, zorgt Oosterweel ook voor een kwaliteitsvollere omgeving. Uit de MER blijkt dat, dankzij het Oosterweelproject, de luchtkwaliteit zal verbeteren en de geluidsoverlast substantieel daalt.

Ook de economische voordelen die het project oplevert zijn aanzienlijk: de derde Scheldekruising zal bijvoorbeeld de nodige zuurstof bieden aan de Antwerpse haven, de tweede grootste van Europa. Maar de baten van een bijkomende Scheldekruising reiken veel verder, zo blijkt uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die werd gemaakt en waarmee wordt uitgedrukt in welke mate een project bijdraagt tot de maatschappelijke welvaart. Volgens het MKBA bedraagt het saldo aan baten ongeveer 10 miljard euro. 

“Wat goed is voor Antwerpen, de logistieke draaischijf van onze regio, is ook goed voor ons economische hinterland en de bereikbaarheid van Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We kunnen het ons niet permitteren dat onze Antwerpse regio verder dichtslibt. Evenmin kunnen we het ons permitteren dat de Antwerpenaar alle lasten van logistiek tot in zijn woonomgeving moet ondergaan. Daarom staat dit project hoog op de agenda van de Vlaamse regering en kijk ik er als minister naar uit om volgend najaar de graafmachines aan het werk te zetten op Rechteroever.”

Bron: ©2019 Lydia Peeters