29/11/2022

Raad van State ziet geen contractbreuk in knip groenestroomcertificaten

zonnepanelen_op_dak
Terug naar artikeloverzicht

De Raad van State ziet geen contractbreuk in het ontwerpdecreet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir om te knippen in de toekomstige groenestroomcertificaten aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties. Het systeem gaat bovendien gepaard met staatssteun en overcompensatie is dan verboden, zegt het advies van de Raad. “Onze ingreep is niet enkel verantwoord ten aanzien van alle gezinnen en alleenstaanden, het is ook in lijn met het vertrouwensbeginsel”, zegt Zuhal Demir

De Europese Commissie liet weten dat elke lidstaat verplicht is de Europese richtsnoer rond overcompensatie in de praktijk te brengen. Hoe dat precies moet gebeuren, daar sprak de Commissie zich niet over uit. Die beoordeling is aan de lidstaten zelf. Wekenlang werd uitgekeken naar het advies van de Raad van State. Demir maakt er immers een punt van dat de regeling juridisch voldoende robuust moet zijn en dat het advies van de Raad daarin doorslaggevend zou zijn.

Onschatbare waarde

Het advies van de Raad maakt duidelijk dat er geen sprake is van contractbreuk uit hoofde van de overheid ten aanzien van de ontvangers van de groenestroomcertificaten. De Raad van State bevestigt bovendien dat het systeem inzake groenestroomcertificaten gepaard gaat met staatssteun, wat door sommigen in twijfel werd getrokken. Daarnaast stelt de Raad eveneens dat overcompensatie moet worden beschouwd als een verboden staatssteun, maar spreekt zich wegens het ontbreken van de nodige technische kennis niet uit over de berekeningen.

“Het is van onschatbare waarde dat de Raad van State iedereen terugfluit die ons ontwerpdecreet contractbreuk en een aanslag op de rechtszekerheid noemde”, aldus Zuhal Demir. “De Raad van State zegt het tegendeel. Onze ingreep is niet enkel verantwoord ten aanzien van alle gezinnen en alleenstaanden, het is ook in lijn met het vertrouwensbeginsel.”

Bijkomende juridische motivatie om gezinsinstallaties te vrijwaren

In het ontwerpdecreet van Demir worden gezinsinstallaties niet geraakt. Dat kan door de Europese de minimis-regel die een onderscheid maakt tussen enerzijds kleinere gezinsinstallaties en anderzijds grotere investeringen die 200.000 euro staatssteun kregen in een periode van drie jaar. De Raad erkent dat dit een objectieve grens is, maar heeft een bijkomende motivatie nodig. Met een extra juridische motivering wil Demir daaraan tegemoet komen. “Omdat we er een punt van maken gezinnen te vrijwaren, werken we dan ook een bijkomende motivering uit. Als ons dossier zo juridisch robuuster wordt, grijpen we die kans”, besluit Demir.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2021 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel