07/09/2022

Publieke raadpleging ‘De Nieuwe Rand’ gaat van start

Publiek_meeting
Terug naar artikeloverzicht

Het Complex Project ‘De Nieuwe Rand’ onderzoekt hoe de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen beter kan. Als onderdeel van het Toekomstverbond uit 2017 moet ‘De Nieuwe Rand’ het oostelijk deel van het Antwerpse Haventracé realiseren. Na veel voorbereidend werk ligt vandaag een alternatievenonderzoeksnota klaar die de verschillende oplossingen en de onderzoeksmethodiek omschrijft. Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt iedereen tijdens een publieke raadpleging de kans om daar feedback op te geven.

De dagelijkse files ter hoogte van de oostrand van Antwerpen en het vrachtverkeer rond de haven hebben een grote impact op de inwoners en hun omgeving. Zowel op vlak van mobiliteit als leefkwaliteit en klimaat is er ruimte voor verbetering. In samenwerking met burgerbewegingen, het middenveld, inwoners, experts en lokale besturen wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de aanleg van twee nieuwe wegen - de A102 en de Nx -  kan bijdragen tot een betere mobiliteit.

Even belangrijk is het onderzoek naar hoe ‘De Nieuwe Rand’ een veiligere verkeersomgeving mogelijk kan maken, de gezondheid en wandel- en fietsvriendelijkheid van de stads- en dorpskern kan versterken en hoe het een aangename regio kan creëren die zowel klimaatvriendelijk is als beter bestand tegen klimaatverandering. Het project is een initiatief van de Vlaamse overheid en de trekkers zijn het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Publieke raadpleging over het geplande onderzoek

Na veel voorbereidend werk ligt vandaag een alternatievenonderzoeksnota klaar. Dat is een document waarin beschreven wordt welke oplossingen er zijn voor eventuele nieuwe of aangepaste wegen in de regio, welke ambities De Nieuwe Rand wil realiseren, wat er onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren.

Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt iedereen tijdens een publieke raadpleging de kans om daar feedback op te geven. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx: “ We geven iedereen de kans om hun bedenkingen, zorgen en voorstellen te delen. Zo kan de maatschappelijke discussie met zoveel mogelijk kennis en inzicht gevoerd worden over het globale project en ruimtelijk programma met het oog op oplossingen voor de toekomst. Hoe sterker de feedback, hoe beter en sneller we de geplande onderzoeken kunnen bijsturen en verfijnen.”

Leefkwaliteit en klimaat staan centraal

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Aan deze alternatievenonderzoeksnota is een intensieve voorbereiding en samenwerking voorafgegaan. Met de publieke raadpleging zetten we nu een belangrijke stap om tot een gedragen oplossing te komen met maximale betrokkenheid van de burgers en andere belanghebbenden. Ook in de volgende fases van De Nieuwe Rand blijven we inzetten op dat participatieve karakter. We kunnen nu echt van start gaan en werken richting een aantal oplossingen waarbij we veiliger, duurzamer en vlotter verkeer vooropstellen, maar ook een betere leefkwaliteit.”

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, benadrukt nog: “Iedereen die deelneemt aan de publieke raadpleging zal merken dat we sterk inzetten op een klimaatrobuuste ruimtelijke planning in het gebied ten noorden en ten oosten van Antwerpen. In de alternatievenonderzoeksnota formuleren we een aanpak én concrete projecten die leiden tot een meer klimaatvriendelijke omgeving die beter bestand is tegen de klimaatverandering.”

Iedereen mag mening geven

De alternatievenonderzoeksnota kan nagelezen worden op de website www.denieuwerand.beExternal website of in de gemeente- en districtshuizen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Merksem, Deurne, Borgerhout, Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel en Brecht. 

Inwoners kunnen tot en met 11 oktober hun feedback mailen naar denieuwerand@vlaanderen.be of via een schriftelijke reactie bij de betrokken steden en gemeenten en de procesverantwoordelijke. Dat kan ten aanzien van ir. Eva Van den Bossche op het volgende adres: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 Antwerpen.

Infomarkten en verdere samenwerking

De dialoog met alle betrokkenen staat centraal in ‘De Nieuwe Rand’. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, zijn alle inwoners welkom om de infomarkten te bezoeken in Schoten, Brasschaat, Wommelgem, Ekeren en Stabroek. Daar ontdekken ze de inhoud en het verloop van het project, alsook de manieren waarop ze betrokken kunnen blijven en hun mening kunnen geven. De infomarkten zijn zonder inschrijving en doorlopend te bezoeken van 16.30 uur tot 20.30 uur.  Ze vinden plaats op:

  • Maandag 12/09/2022 in CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten.
  • Dinsdag 13/09/2022 in Atrium, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat.
  • Woensdag 14/09/2022 in Theaterzaal, Brieleke 16, 2160 Wommelgem.
  • Donderdag 15/09/2022 in De Akerzaal van Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6, 2180 Ekeren.
  • Dinsdag 20/09/2022 in zaal Jos, Kerkstraat 89, 2940 Stabroek.

Geïnteresseerden die ook na de infomomenten willen meedenken en meewerken, kunnen zich opgeven om vanaf het najaar deel te nemen aan werkateliers rond specifieke locaties en rond de leefkwaliteit in het centrum van de betrokken gemeenten en districten. Aanmelden kan door te mailen naar denieuwerand@vlaanderen.be

Meer informatie

www.denieuwerand.be