Publieke inspraak van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

Gepubliceerd op 15/08/2018

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) moet bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

De nota downloaden of inkijken

P031-Kennisgeving MER PAS_06082018.pdf (1.35 MB)

  • De nota ligt van  16/08/2018  t/m  16/10/2018  ter inzage
    • in je gemeente
    • in het provinciehuis van je provincie
    • bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.

Je kan online reageren op het plan-MER.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid