04/05/2023

Publieke consultatie: Voorstel voor opname in de CvGP ‘Kwaliteitsborging van vast opgestelde emissiemeettoestellen’

luchtemissies
Terug naar artikeloverzicht

Ter publieke consultatie is hierbij een voorstel voor opname in de CvGP ‘Kwaliteitsborging van vast opgestelde emissiemeettoestellen’ onder rubriek 1.4 mbt de bepaling met vast opgestelde meettoestellen van het totaal gehalte aan kwik bij zeer lage kwikgehaltes.
Deze voorgestelde toevoeging aan de CvGP kadert in de continue meetverplichting voor kwik uit de BREF Waste Incineration, waar uiterlijk 03/12/2023 aan voldaan moet worden.

Voorstel tot toevoeging [Zie punt C in PDF]

Opmerkingen op dit voorstel kunnen tot eind juni 2023 overgemaakt worden via e-mail.

Een volledige revisie van de CvGP staat later nog gepland om hem in lijn te brengen met de laatste stand van de Europese normen.

__________________

Ter info: