08/08/2022

Publieke consultatie voorontwerp besluit tot wijziging van titel II van het VLAREM, wat betreft kunststof granulaat, brandstoffen, brandbare vloeistoffen, opslag van gevaarlijke producten en particuliere stookolietanks

inkuiping_SMALLER
Terug naar artikeloverzicht

Dit besluit bevat samengevat volgende wijzigingen:

Het voorontwerp van besluit wordt vanaf 8 augustus 2022 tot en met 22 september 2022 gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving. Gedurende die periode kan iedereen opmerkingen doorgeven (per e-mail via vlarem@vlaanderen.be of per brief, zie verder voor contactgegevens).

Na verwerking van de inspraak en een eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt het voorontwerp van besluit voor advies overgemaakt aan de diverse strategische adviesraden. Na een tweede principiële goedkeuring wordt het overgemaakt voor advies aan de Raad van State, waarna de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering volgt.

U kan het dossier ter plaatse inkijken bij het departement Omgeving of downloaden op de website van het Departement Omgeving via volgende links:

 

Bron : Departement Omgeving

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Bezwaren en opmerkingen indienen

Reageren kan vanaf 8 augustus 2022 tot en met 22 september 2022:

  • Per mail via vlarem@vlaanderen.be;
  • Per brief naar Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.