21/12/2023

Publieke consultatie VLAREM-wijziging: ontwerpbesluit tot wijziging van titel III van het VLAREM wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de textielindustrie

textiel_garen
Terug naar artikeloverzicht

Dit besluit actualiseert VLAREM III in overeenstemming met de Europese BBT-conclusies voor de textielindustrie. Het regelt de implementatie van het uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2508 van de Commissie van 9 december 2022, dat BBT-conclusies vaststelt op basis van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, specifiek voor de textielindustrie. Dit gebeurt door een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan titel III van VLAREM.

VLAREM III omvat aanvullende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. GPBV-installaties zijn industriële installaties die potentieel een grote impact op het milieu kunnen hebben. GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. VLAREM III is een onderdeel van de implementatie van de Europese Richtlijn Industriële Emissies, die bepaalt dat BBT-conclusies de basis vormen voor het vaststellen van vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties. Deze BBT-conclusies omvatten alle relevante informatie over de best beschikbare technieken (BBT), zoals een beschrijving, de emissieniveaus, meetmethoden voor hun bepaling, verbruik van grondstoffen of energie, enzovoort.

Dit besluit zal vanaf 20 december 2023 gedurende 40 dagen onderworpen zijn aan een publieke consultatie.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid