27/02/2024

Publieke consultatie VLAREM-wijziging

aptop_public_consultation
Terug naar artikeloverzicht

Het ontwerpbesluit tot wijziging van diverse bepalingen van titel II en III van het VLAREM en het milieuhandhavingsbesluit bevat samengevat volgende wijzigingen:

 • De definitie van azimut
 • Een erratum m.b.t. de indeling en voorwaarden voor raffinaderijen
 • Het schrappen van een bankgarantie voor de opslag van afvalolie
 • De monstername van afvalstoffen bij stortplaatsen
 • Het MCP-register voor stookinstallaties
 • De kennisgeving van zendantennes
 • Een aantal rubrieken van de indelingslijst; bijv. de indeling van alkalische hydrolyse of resomatie
 • Errata in Vlarem III
 • Een actualisatie van de lijst van de milieu-inbreuken 
   

Het ontwerpbesluit wordt vanaf 28/02/2024 gedurende 30 dagen onderworpen aan een publieke consultatie.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid