05/08/2022

Publieke consultatie ontwerpbesluit tot wijziging van titel II van het VLAREM, wat betreft afstandsregels voor pluimveestallen en monitoringsvoorwaarden voor ammoniakemissiearme stalsystemen

kippen
Terug naar artikeloverzicht

Dit besluit bevat samengevat volgende wijzigingen:

 • een verduidelijking i.v.m. de elektronische monitoring van ammoniakemissiearme stalsystemen, waaronder luchtwassystemen;
 • de wijziging van de afstandsregels voor pluimveestallen omwille van recente rechtspraak.

U kan het dossier ter plaatse inkijken bij het departement Omgeving of downloaden op de website van het Departement Omgeving via volgende links:

Het ontwerpbesluit wordt vanaf 15 juli 2022 tot en met 2 september 2022 gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving. Gedurende die periode kan iedereen opmerkingen doorgeven (per mail via vlarem@vlaanderen.be of per brief, zie verder voor contactgegevens).

Vervolgens wordt het ontwerpbesluit na de tweede principiële goedkeuring overgemaakt voor advies aan de Raad van State, waarna de definitieve goedkeuring volgt.
 

Bron : Departement Omgeving

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Bezwaren en opmerkingen indienen

Reageren kan vanaf 15/07/2022 tot en met 02/09/2022:

 • Per mail via vlarem@vlaanderen.be
 • Per brief naar :
  Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel