30/01/2023

Publieke consultatie ontwerpbesluit tot wijziging van titel II van het VLAREM, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit, wat betreft de waterregelgeving

	wetgeving.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Wijziging diverse besluiten m.b.t. grondwater – Publieke consultatie ontwerpbesluit tot wijziging van titel II van het VLAREM, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit, wat betreft de waterregelgeving

Inspraakperiode loopt van 30 januari 2023 tot en met 1 maart 2023

Over dit dossier

Dit besluit heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren. Hiervoor worden wijzigingen aangebracht aan:

  • Titel II van het VLAREM, de bijhorende indelingslijst en andere bijlagen;
  • Het VLAREL;
  • Het Omgevingsvergunningenbesluit.
     

U kan het dossier ter plaatse inkijken bij het departement Omgeving of downloaden via volgende links:

Voor de leesbaarheid hebben we een informatieve tekst opgemaakt die de wijzigingen per artikel duidt. U kunt deze tekst terugvinden via volgende link: informatieve tekst .

Let wel, de tekst van het ontwerpbesluit primeert bij eventuele tegenstrijdigheden op deze informatieve tekst. We stellen deze informatieve tekst louter als hulpmiddel ter beschikking.

Het ontwerpbesluit wordt 30 dagen gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving. Gedurende die periode kan iedereen opmerkingen doorgeven (per mail via vlarem@vlaanderen.be of per brief, zie verder voor contactgegevens).

Tegelijkertijd wordt het ontwerpbesluit voor advies overgemaakt aan diverse strategische adviesraden. Tot slot wordt het na tweede principiële goedkeuring voor advies overgemaakt aan de Raad van State, waarna de eventuele definitieve goedkeuring volgt.

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Bezwaren en opmerkingen indienen

Reageren kan vanaf 30/1/2023 tot en met 01/3/2023:

Per mail via vlarem@vlaanderen.be ;
Per brief naar Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid