25/08/2016

Publieke consultatie inzake wijzigingen aan de erkenning als MER-deskundige

Terug naar artikeloverzicht

In 2014 werd een wijziging van de Europese richtlijn goedgekeurd met betrekking tot project-milieueffectrapportage, nl. Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In deze richtlijn worden een aantal andere accenten gelegd m.b.t. de disciplines en milieuthema’s die in het MER moeten worden uitgewerkt.

Bij de evaluatie van de huidige voorziene disciplines en deeldomeinen binnen het systeem van de erkenning als MER-deskundige in het VLAREL bleek dat vooral de uitbreiding van de discipline ‘Fauna en flora’ naar ‘Biodiversiteit’ in de richtlijn een rechtstreekse impact heeft op het huidige erkenningensysteem. Daarnaast bleek uit de praktijk dat een aantal optimalisaties met betrekking tot de discipline ‘Mens’, deeldomeinen toxicologie en psychosomatische aspecten, de discipline ‘Licht, Warmte en Elektromagnetische golven’ en de discipline ‘Klimaat’ mogelijk waren. Om deze redenen zullen bij de implementatie van de richtlijn in de Vlaamse regelgeving een aantal wijzigingen doorgevoerd worden met betrekking tot de disciplines en deeldomeinen binnen het systeem van de erkenning als MER-deskundige.

Het Departement LNE organiseert hieromtrent een publieke consultatie die loopt van 26 augustus 2016 tot 9 september 2016 via de website van de afdeling Milieuvergunningen (www.lne.be/themas/erkenningen) en de website van de dienst Mer (www.lne.be/themas/milieueffectrapportage). Opmerkingen zijn mogelijk tot 9 september 2016 en kunnen worden bezorgd op erkenningen@lne.vlaanderen.be en mer@vlaanderen.be.


Bron : Departement LNE