08/12/2022

Publicatie VLAREM-trein 2019 - Update

laadpalen.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Update

Op 16 november 2022 werd de VLAREM-trein 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het merendeel van de bepalingen treedt in werking op 26 november 2022. Een beperkt aantal bepalingen zal in werking treden op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, te bepalen datum. Deze laatste bepalingen betreffen bepaalde aspecten met betrekking tot transformatoren, accumulatoren, bronbemalingen, niet-ingedeelde elektrische apparaten en niet-ingedeelde inrichtingen voor de opslag van elektriciteit (waaronder laadpalen) en het gps-volgsysteem voor erkende boorbedrijven (zie artikel 89 en 90 van de VLAREM-trein 2019).

Op 6 december 2022 werd het ministerieel besluit tot wijziging van drie addenda die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De bepalingen met betrekking tot transformatoren, accumulatoren, bronbemalingen, niet-ingedeelde elektrische apparaten en niet-ingedeelde inrichtingen voor de opslag van elektriciteit (waaronder laadpalen) treden op 12 december 2022 in werking. Wat betreft de bepaling met betrekking tot het gps-volgsysteem voor erkende boorbedrijven is het wachten op een datum bepaald door de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur (uiterlijk 1 januari 2025).

Bekijk een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, de regelgevende teksten en een FAQ.
 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid


zie eerder: Publicatie VLAREM-trein 2019