28/11/2022

Publicatie VLAREM-trein 2019

laadpalen.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op 16 november 2022 werd de VLAREM-trein 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het merendeel van de bepalingen treedt in werking op 26 november 2022. Een beperkt aantal bepalingen zal in werking treden op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, te bepalen datum. Deze laatste bepalingen betreffen bepaalde aspecten met betrekking tot transformatoren, accumulatoren, bronbemalingen, niet-ingedeelde elektrische apparaten en niet-ingedeelde inrichtingen voor de opslag van elektriciteit (waaronder laadpalen) en het gps-volgsysteem voor erkende boorbedrijven (zie artikel 89 en 90 van de VLAREM-trein 2019).

Bekijk een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, de regelgevende teksten en een FAQ.  

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid