23/06/2022

Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

Green deals
Terug naar artikeloverzicht

Met de projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’ wil het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals ondersteunen bij het voorbereiden van slagkrachtige Green Deals die inzetten op één of meerdere van onderstaande uitdagingen in het omgevingsbeleid:  

  • verduurzaming van de verspreide bebouwing en infrastructuur binnen het ruimtebeslag  
  • gebiedsgericht verdichten en vergroenen, met het oog op meer kwaliteitsvolle ontwikkeling op goed gelegen plekken, volgens de principes van de strategische visie van het BRV 
  • versterken van ecosystemen, vergroten waardering ecosysteemdiensten, en verhogen biodiversiteit, met respect voor en op zoek naar een symbiose tussen de ruimte voor landbouw en andere gebruikers en functies waaronder natuur en water. 

Op basis van de geselecteerde voorstellen zal het departement Omgeving de indiener(s) begeleiden en financieel steunen om een idee voor een Green Deal uit te werken tot een overeenkomst tussen partners. Op de begrotingskredieten is 90.000 euro voorzien voor deze oproep. Per project kan de minister een subsidie van maximaal 30.000 euro toekennen. De uitvoering van de Green Deal na ondertekening maakt geen deel uit van deze projectoproep.  

Het subsidiereglement met details over deze oproep is te vinden op de website Projectoproep ‘Green Deals - Omgeving voor de toekomst’

Op 28 juni 2022 om 14u organiseert het departement Omgeving een online infomoment over deze projectoproep. Schrijf je hiervoor in

Een project indienen kan uiterlijk tot 23 september 2022 om 9.00u. 
 

Bron: Vlaamse Overheid - Departement Omgeving