20/03/2023

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld

veestapel.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  

Op www.vlaanderen.be/stikstof kunt u volgende documenten raadplegen: 

  • het programma: De Programmatische Aanpak Stikstof
  • de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

U vindt de MER-documenten ook in de MER-dossierdatabank

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid