Plantactie in de Gentse Kanaalzone

Gepubliceerd op 02/12/2016

Minister Joke Schauvliege plantte met bewoners, landbouwers en bedrijfsleiders bomen op een weiland van landbouwer Fabian De Winter. Een uniek samenwerkingsproject waarbij private financiering voor extra groenbuffering in de Gentse Kanaalzone zorgt.

Om de leefkwaliteit in de kanaaldorpen te garanderen, worden tussen de kanaaldorpen en de bedrijven overgangsgebieden ingericht: de koppelingsgebieden. De overheid richt de groene bestemmingen (zoals bos, park en natuur) in tot aangename en landschappelijk bufferende gebieden.

Alle grondgebruikers, landbouwers én particulieren kunnen zelf ook hun steentje bijdragen door bomen en struiken aan te planten in de landbouwzones van de koppelingsgebieden. Zij krijgen hiervoor een vergoeding uit het landschapsfonds, gefinancierd door bedrijven uit de Gentse haven.

Om het belang van de groenbuffers en de samenwerking tussen bewoners, bedrijven en landbouwers in de kijker te zetten, plantten we samen met Vlaams minister Joke Schauvliege bomen en struiken op gronden van landbouwer Fabian De Winter.

Bij de eerste plantactie hebben 14 landbouwers 7 km (knot)bomen en houtkanten geplant in Desteldonk, Doornzele en Rieme. De eerste resultaten van deze buffering zijn intussen duidelijk zichtbaar op het terrein. Voor deze inspanningen betaalde het Landschapsfonds 18.000 euro aan vergoedingen uit. Komend voorjaar zal nog 30.000 euro bijkomend worden uitbetaald voor een goed beheer van deze landschapselementen.

Eind juli 2016 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle grondgebruikers met percelen in de agrarische gebieden van alle koppelingsgebieden. Het gaat deze keer om landbouwers én particulieren; dit laatste is nieuw en werd zo overeengekomen in het bestuurscomité en de lokale adviesgroep van het Landschapsfonds waarin landbouwers, bedrijven en bewoners vertegenwoordigd zijn. Het doel blijft de extra landschappelijke buffering in het landbouwgebied van de koppelingsgebieden.

Op basis van deze oproep zullen 7 (waarvan 5 nieuwe) grondgebruikers instappen: 3 particulieren en 4 landbouwers uit Doornzele en Desteldonk. Dit is goed voor bijkomend 1,5 km bomen en struiken (ca 180 bomen en 200 struiken). De soorten die aangeplant worden zijn knotbomen (wilgen), hoogstammen (zomereik, zwarte els, linde, veldesdoorn, haagbeuk) en struiken (Gelderse roos, rode kornoelje, gewone hazelaar,…) Voor deze bijkomende aanplantingen zal er ongeveer 35.000 euro worden betaald uit het Landschapsfonds. Ook het plantgoed van deze actie wordt eenmalig door het Fonds betaald.

Met de nieuwe contracten zullen de middelen van het fonds sterk slinken. Vlaams Minister Joke Schauvliege doet dan ook een warme oproep naar de bedrijven om een nieuwe bijdrage aan het fonds te leveren om zo deze unieke samenwerking verder te kunnen zetten. Een aantal bedrijven heeft al laten weten hiertoe zeker bereid te zijn.


Overzicht aanplantingen buffergroen in koppelingsgebieden:

 

Naar het volledige persbericht

Meer foto's vind je op onze Facebookpagina

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij