30/07/2012

Pesticiden in het grondwater in Vlaanderen

Terug naar artikeloverzicht

Het rapport bespreekt de druk door het landbouwkundige en niet-landbouwkundige gebruik van pesticiden op de grondwaterreserves. De gegevens zijn gebaseerd op de pesticidenconcentraties die de Vlaamse Milieumaatschappij in 2010 in het grondwater heeft gemeten en op de pesticidenconcentraties die de drinkwatermaatschappijen in 2009 in de drinkwaterwinningputten hebben vastgesteld.

 

Uitgever: Vlaamse Milieumaatschappij - VMM