15/12/2020

Parlement wil kwaliteit van leidingwater verbeteren en plastic afval verminderen

kraantjeswater
Terug naar artikeloverzicht
  • Minder verbruik van flessenwater kan Europese gezinnen jaarlijks 600 miljoen euro besparen
  • “Right2Water” wordt eerste Europees burgerinitiatief dat in wetgeving wordt omgezet
  • Drempelwaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen worden strenger

 

De door het Parlement goedgekeurde drinkwaterrichtlijn zal zorgen voor betere toegang tot leidingwater van hoge kwaliteit, ook voor kwetsbare groepen.

Het Parlement heeft dinsdag het akkoord met de lidstaten over de nieuwe drinkwaterrichtlijn goedgekeurd.

De nieuwe regels zijn bedoeld om leidingwater van hoge kwaliteit beschikbaar te maken in de hele EU. Ze zijn een antwoord op de vraag van meer dan 1,8 miljoen Europeanen die het initiatief “Right2Water” hebben onderschreven. Dat maakt van Right2Water, waarmee wordt gepleit voor betere toegang tot veilig drinkwater voor alle Europeanen, het eerste succesvolle Europees burgerinitiatief.

Om de doelstellingen van het initiatief te bereiken, moeten de lidstaten zorgen voor gratis watervoorziening in openbare gebouwen en moeten zij restaurants, kantines en cateringdiensten aanmoedigen hun klanten gratis of tegen een lage prijs water aan te bieden. De lidstaten moeten ook maatregelen nemen om de toegang tot water te vergemakkelijken voor kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, nomadische gemeenschappen, daklozen en minderheidsculturen zoals Roma en Travellers.

De kwaliteit van leidingwater controleren en verbeteren

De kwaliteit van leidingwater zal worden verbeterd door strengere grenswaarden vast te stellen voor bepaalde verontreinigende stoffen, zoals lood. Het doel is om mensen zo de kans te bieden leidingwater te drinken in plaats van flessenwater en hen aan te sporen dat ook daadwerkelijk te doen.

Uiterlijk begin 2022 stelt de Commissie een lijst op van stoffen of verbindingen die aanleiding geven tot bezorgdheid, zowel vanuit het standpunt van de volksgezondheid als uit wetenschappelijk perspectief. De Commissie zal die lijst – die geneesmiddelen, hormoonontregelende verbindingen en microplastics omvat – ook controleren.

Daarnaast stelt de Commissie Europese lijsten op waarin wordt aangegeven welke stoffen met drinkwater in aanraking mogen komen.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de maatregelen die worden genomen voor toepassing van de nieuwe normen gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel en in geen geval leiden tot een verslechtering van de huidige kwaliteit van het drinkwater.

Quote

“Twintig jaar na de inwerkingtreding van de eerste drinkwaterrichtlijn is het tijd om de drempelwaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen, zoals lood, te actualiseren en aan te scherpen. Voor het Europees Parlement was het van het grootste belang dat de nieuwe richtlijn ons drinkwater nog veiliger zou maken en rekening zou houden met opkomende verontreinigende stoffen. Daarom juich ik de bepalingen van de richtlijn voor microplastics en hormoonontregelaars zoals Bisfenol A toe”, zei rapporteur Christophe Hansen (EVP, LU).

Volgende stappen

De richtlijn treedt in werking twaalf dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn voeren de lidstaten de nodige wijzigingen door om eraan te voldoen.

Achtergrondinformatie

Volgens de Europese Commissie kan een lager verbruik van flessenwater Europese gezinnen jaarlijks meer dan 600 miljoen euro besparen. Als mensen meer vertrouwen hebben in leidingwater en dus minder water in flessen kopen, draagt dat ook bij aan de vermindering van plastic afval. Daardoor zou er minder zwerfvuil in zee terechtkomen. Plastic flessen zijn een van de plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik die het vaakst worden gevonden op de Europese stranden.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2020] – EP