23/06/2022

Parlement keurt plannen goed om gasvoorraden vóór de winter aan te vullen

gas
Terug naar artikeloverzicht
  • Aanvulling van voorraden om burgers en bedrijven te beschermen als gastoevoer wordt afgesloten
  • Uiterlijk op 1 november 2022 ten minste 80 % gasopslag
  • Maatregelen om voorraden te beschermen tegen inmenging van buitenaf
  • Gasopslagfaciliteiten worden kritieke infrastructuur

Deze wet is een reactie op de Russische oorlog tegen Oekraïne en is bedoeld om de strategische gasvoorraden van Europa sneller aan te vullen voor een zekere energievoorziening in de winter.

Op grond van de nieuwe verordening, waarover het Parlement en de EU-ministers al overeenstemming hebben bereikt, moet uiterlijk op 1 november 2022 ten minste 80 % van het gas worden opgeslagen. De lidstaten en de exploitanten van opslagfaciliteiten moeten mikken op 85 %. Voor de daaropvolgende jaren is het streefcijfer 90 %, zodat de Europeanen beschermd zijn tegen mogelijke schokken in de voorziening. In de tekst wordt benadrukt dat de EU-landen hun gasvoorziening moeten diversifiëren en energie-efficiëntiemaatregelen moeten bevorderen.

Verplichte certificering voor gasopslagfaciliteiten

Op grond van de verordening zullen gasopslagfaciliteiten kritieke infrastructuur worden. Alle exploitanten zullen een nieuwe certificeringsprocedure moeten ondergaan om het risico van inmenging van buitenaf te voorkomen. Als zij er niet in slagen de certificering te behalen, zullen zij het zeggenschap of de controle over hun gasopslagfaciliteit moeten opgeven.

Gezamenlijke aankoop

De Commissie zal uiterlijk in augustus 2022 richtsnoeren opstellen over hoe twee of meer EU-landen samen gas kunnen aankopen door vrijwillig een mechanisme te activeren.

“De verordening is een antwoord op de huidige situatie. Gazprom gebruikt de energietoevoer als een wapen (...) dus hebben wij een schild nodig”, verklaarde EP-lid Jerzy Buzek (EVP, PL), de leider van het onderhandelingsteam van het Parlement.

Met de verordening, zal “niemand die energie als een wapen gebruikt (...) verantwoordelijk zijn voor onze opslagcapaciteit. Daarnaast, kunnen we formeel beginnen met het gezamenlijk inkoop van gas in de EU”, voegde hij toe.

“Landen met grote opslagcapaciteit worden verplicht om tenminste 35% van energieconsumptie daar te hebben. Landen met minder opslagcapaciteit moeten tot akkoorden komen met andere lidstaten om de nodige hoeveelheden gas voor hen op te slaan. Dit is een solidariteitsmechanisme aangestuurd door deze verordening”, zei Rapporteur Cristian Buşoi (EVP, RO), de voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie.

 

De volledige videostatements kunnen hier bekeken worden.

 

Volgende stappen

De wet werd donderdag aangenomen met 490 stemmen voor, 47 tegen en 55 onthoudingen. De Raad moet ze nu formeel goedkeuren voordat ze in het Publicatieblad bekend wordt gemaakt en in werking treedt.

Achtergrond

De Commissie nam het wetgevingsvoorstel op 23 maart aan tegen de achtergrond van de Russische invasie van Oekraïne. Het Parlement stemde op 5 april voor het opstarten van een versnelde procedure en steunde het voorstel twee dagen later. Op de top van Versailles hadden de EU-leiders om maatregelen verzocht waarmee de energieafhankelijkheid kon worden beperkt.

 

Bron: © Europese Unie, [2022] – EP