08/06/2023

Parkendecreet definitief goedgekeurd door Vlaams Parlement

green park leaves plant grass trees.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het parkendecreet goedgekeurd van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Daarmee wordt de erkenning van de toekomstige Vlaamse Parken geregeld. Demir heeft de ambitie om in Vlaanderen minstens drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken te erkennen. Met het decreet legt de regering de lat hoog: de oppervlakte van de natuurkernen moet op het moment van de erkenning minimaal 5.000 hectare zijn, maar op termijn moet doorgroeien naar minimaal 10.000 hectare. “De vele natuurliefhebbers, landbouwers, vrijwilligers en de lokale besturen op het terrein mogen dit als duwtje in de rug zien. Ik kijk uit naar de beoordeling van de jury zodat we na de zomer de knoop kunnen doorhakken over wie de gegadigden zijn”, aldus Demir.

Die jury zal zich uitspreken over de zeven kandidaten voor een Landschapspark en de zes kandidaten voor een nationaal park. Die kandidaturen bleven over na een eerste selectie tussen 23 gegadigden.

Op het terrein heeft een erkenning als park geen rechtsgevolgen. Zowel de eigendomssituatie als de bestemming van de gronden wijzigt niet. Het kaderdecreet regelt de erkenningsvoorwaarden, statuten en beheerstructuur van de toekomstige Vlaamse parken.

Bij de Nationale Parken Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. Deze gebieden, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten omvatten, dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen. De ingediende kandidaturen zijn:

 • Nationaal Park Hoge Kempen (bestaand)
 • Brabantse Wouden
 • Bosland
 • Scheldevallei
 • Taxandria

Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. Vanuit een integrale visie wordt er werk gemaakt van het harmonieus samengaan van landschapsontwikkeling, erfgoed, recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme. De ingediende kandidaturen zijn:

 • Grenzeloos Bocagelandschap
 • Hart van Haspengouw
 • Kempen~Broek
 • RivierPark Maasvallei
 • Vlaamse Ardennen
 • Zwinstreek

Trots op Vlaamse troeven

“We mogen best trotser zijn op de troeven die Vlaanderen rijk is. En is er geen betere manier om dat te doen dan door Nationale Parken en Landschapsparken uit te bouwen. Meer dan zeven op de tien Vlamingen is voorstander van een Nationaal Park of Landschapspark dichtbij hun woonplaats. Dat is omdat men beseft dat dit economische vooruitgang én een gezonder leefmilieu met zich meebrengt. Ons enig Nationaal Park Hoge Kempen telt vandaag 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Steeds meer mensen komen naar Vlaanderen voor onze natuur en ons landschap. Laat ons er dan ook een uithangbord van maken in navolging van andere regio’s in en buiten Europa”, besluit Demir.

De bedoeling zou zijn om tot vier Nationale Parken en drie Landschapsparken te komen, al zal dat ook van het juryadvies afhangen.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel