08/11/2023

Overvloedige regen zorgt voor hoge grondwaterstanden

regenbui
Terug naar artikeloverzicht

Ondanks een droog begin van de maand viel er in de rest van oktober veel regen. De grondwaterstanden stijgen zo verder. In 94% van de meetplaatsen registreert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) normale, hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Alle meetplaatsen van de 14-daags gemiddelde debieten van onze onbevaarbare waterlopen zijn op dit moment normaal, hoog tot zeer hoog.

Oktober warm en nat

Oktober begon zoals september eindigde: met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. De maand begon droog maar uiteindelijk viel er in oktober in het volledige VMM-pluviometernetwerk 58% meer neerslag dan normaal. 

Stijgende grondwaterstanden en debieten voor de tijd van het jaar

Op 5/11/2023 vertoonde de overgrote meerderheid van de locaties (94%) een normale tot (zeer) hoge freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar: 73% van de meetplaatsen was hoog (32%) tot zeer hoog (41%), 21% normaal, en 6% laag (5%) tot zeer laag (1%) voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking: begin november 2022 waren er 30% normale tot zeer hoge freatische grondwaterstanden. Het is van november 2013 geleden dat het percentage meetplaatsen met normale tot zeer hoge grondwaterstanden begin november zo hoog was.

Waarom meten we de grondwaterstanden in Vlaanderen? »

waterstand_november-2023

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige freatische grondwaterstand

De 14-daags gemiddelde debieten op de onbevaarbare waterlopen stegen overal in Vlaanderen sterk ten opzichte van een maand geleden. Op 15% van de meetplaatsen worden normale waarden gemeten. Op 85% meten we hoge (24%) tot zeer hoge debieten (61%).

Op www.waterinfo.be vind je 24/24 de actuele waterstanden en overstromingsvoorspellingen.

Download het toestandsrapport van 8 november 2023 »

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid