28/04/2018

Overgangsmaatregel voor vrachtstalen wordt niet verlengd

Terug naar artikeloverzicht

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om gebruik te maken van vrachtstalen voor varkensmengmest en zijn putstalen en mengstalen voor die mestsoort niet meer toegelaten.

Omdat er echter onvoldoende staalnamecapaciteit was om alle varkensmengmest met vrachtstalen te laten analyseren, voorzag de Mestbank in een tijdelijke overgangsmaatregel tot eind april 2018.

Die overgangsmaatregel wordt niet verlengd. Vanaf 1 mei 2018 schakelen we dan ook definitief over op vrachtstalen voor varkensmest. Als u nog gebruik wil maken van een putstaal of mengstaal, moet u die staalname ten laatste laten uitvoeren op 30 april 2018.

VLM kent eerste bedrijfsspecifieke mestsamenstellingen toe

Op basis van de ontvangen analyseresultaten heeft de VLM al 5 bedrijfsspecifieke mestsamenstellingen toegekend: 2 voor zeugenmest en 3 voor vleesvarkensmest. Het gaat over 3 landbouwers met 1 of meerdere mestsoorten op hun bedrijf.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid