OVAM zet verder in op innovatief beheer van stortplaatsen

Gepubliceerd op 20/04/2017

Het pilootproject rond innovatieve scheidings- en valorisatietechnieken voor stortplaatsen kadert in de praktische uitwerking van de conceptnota rond duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen, die de Vlaamse Regering op 16 oktober 2015 goedkeurde. De OVAM schreef voor dat concept een opdracht uit voor het innovatief scheiden van stortafval. Al sinds 2012 testen we diverse technieken en combinaties van technieken. Met deze opdracht willen we de markt stimuleren om hetzelfde te doen.

Ideale voorbeeldcase

Aannemer DEC en deskundige Witteveen+Bos zullen de opdracht uitvoeren. DEC zet zich al geruime tijd in om via innovatieve scheidingstechnieken een maximale valorisatie mogelijk te maken van onder meer sorteerzanden, bodemassen en afval afkomstig van historische stortplaatsen. Wat hun scheidingsinstallatie zo innovatief maakt? De combinatie van de technologie gebruikt voor het verwerken van shredderafval, met de technologie voor het verwerken van verontreinigde gronden en puin.

Het pilootproject draait om een historische stortplaats aan de Broekstraat in Kruibeke, de ideale case voor dit onderzoek. Op het stort zijn namelijk verschillende materialen terug te vinden: huishoudelijk en industrieel afval, bouw- en sloopafval … De resultaten die we hier behalen, kunnen dus leerrijk zijn voor het beheer van veel andere stortplaatsen in Vlaanderen.

Duurzamere storten

De locatie biedt volop kansen voor duurzame herontwikkeling. Met de juiste aanpak kan het terrein zelfs een maatschappelijke meerwaarde creëren. Tijdens het project zullen we daarom nauw samenwerken met het gemeentebestuur van Kruibeke. We betrekken de gemeente ook om samen met middenveld- en/of overheidsorganisaties een gedragen concept te ontwikkelen voor de invulling van de stortplaats. Stortplaatsen brengen verschillende opportuniteiten met zich mee, maar we moeten ook rekening houden met risico’s en beperkingen (juridisch, financieel, qua timing …). Daar zullen we tijdens het pilootproject de nodige aandacht aan schenken.

Met behulp van dit project willen we bijdragen aan duurzamere historische stortplaatsen. Wat dat inhoudt? Het duurzaam beheer van milieurisico’s, duurzaam ruimtegebruik en de valorisatie van stortplaatsen binnen het kader van de kringloopeconomie.

Resultaten presenteren

Bij dit leer- en voorbeeldtraject staat kennisuitwisseling centraal. Om de verspreiding van kennis en technologie te stimuleren, schenken we bijzondere aandacht aan de verspreiding van de resultaten die we hier behalen. Tijdens de uitvoering van het pilootproject presenteren we de resultaten op congressen en symposia en verschijnen ze in artikels en rapporten. Ook zullen we verschillende demonstratie-initiatieven organiseren, net als een opendeurdag. Tijdens die evenementen lichten we de voortgang en de resultaten van het project toe.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij