OVAM steunt innovatieve projecten

Gepubliceerd op 23/03/2018

Eind 2017 schaafden we aan de procedure voor het indienen van innovatieve projecten. Hier volgt een update van de krijtlijnen.

Voor wie?

De subsidies zijn bestemd voor lokale overheden. Het gaat om gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen van steden en gemeenten, provincies en provinciebedrijven. Een actieve samenwerking met andere partners moedigen wij aan.

De bedragen

De subsidie bedraagt tot 50 procent van de aanvaarde kosten. Die worden op het einde van het project betaald.

Welke projecten?

  • Innovatieve en inspirerende ideeën die inspelen op de uitdagingen voor lokale besturen rond materialenbeheer en circulaire economie.
  • Projecten die de zoektocht naar een nieuw en effectief beleid stimuleren door onderzoek, samenwerking, thematische vernieuwing en/of technologische ontwikkelingen.
  • Projecten waar andere besturen van kunnen leren.
  • Projecten die door hun vernieuwende aanpak geen plaats vinden binnen het klassieke aanbod van het subsidiebesluit.

Mogelijke invalshoeken: voedselverspilling tegengaan, duurzaam wonen en bouwen, de deeleconomie ondersteunen en hergebruik stimuleren, reparatie, recyclage en alternatieve vormen van selectieve inzameling. Komen ook in aanmerking: voorstellen die nieuwe doelgroepen aanspreken of andere logistieke oplossingen uitproberen, en investeringen in technologische ontwikkeling.

Hoe indienen?

Hier vindt u het formulier voor het indienen van uw project. Op basis van deze informatie oordeelt een commissie van experts of het project aan de minister van Omgeving wordt voorgelegd.

Heeft u een goed idee maar nog geen concreet voorstel? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag mee over de weg naar een inhoudelijk volgroeid en volledig projectvoorstel.

Wanneer?

Projectvoorstellen zijn het hele jaar welkom. Houd voor een vlotte opvolging wel rekening met de data waarop de commissie van experts beraadslaagt: 31 mei en 15 oktober.

Meer info

over subsidies vindt u hier.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid