16/06/2022

OVAM start met opmaak bodemsaneringsproject arseenfabriek in Bocholt - Bijkomend veldwerk nodig

coverfoto bodem
Terug naar artikeloverzicht

Op de site van de voormalige arseenfabriek in Bocholt zijn in het verleden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Ter hoogte van de voormalige fabriek is er een significante arseenverontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. Deze grondwaterverontreiniging is ontstaan door uitloging ter hoogte van de bronzones van de bodemverontreiniging afkomstig van de arseenfabriek. Om de meest geïntegreerde manier van saneren te bepalen, is er bijkomend veldwerk nodig.

Op basis van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek heeft de OVAM de opdracht gegeven aan bodemsaneringsdeskundige consortium TM DEME Environmental nv - Antea Belgium om een bodemsaneringsproject (BSP) op te maken. In dit BSP gaat de deskundige na hoe deze bodem- en grondwaterverontreiniging het best worden aangepakt, waarbij hij rekening houdt met verschillende factoren. In de eerste fase van het BSP zal de bodemsaneringsdeskundige bijkomende peilbuizen plaatsen in de kern van de grondwaterverontreiniging. Op die manier krijgt de deskundige relevante informatie om de juiste saneringsstrategie voor de grondwaterverontreiniging te bepalen. De plaatsing start in de tweede helft van juni en zal vermoedelijk twee maanden duren.

Wat betekent dit voor eigenaars en gebruikers in de omgeving?

De betrokken eigenaars van de verspreidingspercelen zijn niet saneringsplichtig of -aansprakelijk. Daarom zijn ze vrijgesteld van de saneringsplicht en -kost verbonden aan de verontreiniging. De peilbuizen warden voornamelijk geplaatst op het openbaar terrein. Er warden beperkt peilbuizen geplaatst op particuliere terreinen, nadat de eigenaar toestemming heeft gegeven.

Verdere stappen

We verwachten dat de opmaak van het BSP twee jaar zal duren. Wanneer de deskundige het BSP indient en er een openbaar onderzoek wordt opgestart, brengen we alle betrokkenen en buurtbewoners op de hoogte tijdens een infovergadering. Nadien zal consortium TM DEME Environmental nv - Antea Belgium de saneringswerken uitvoeren. "Historische vervuiling moeten we stap voor stap in kaart brengen en opkuisen. We doen dat met asbest, we doen dat met PFAS, en we doen dat ook voor arseen in Bocholt. Belangrijk daarbij is dat omwonenden goed geïnformeerd worden. De OVAM zal dan ook een infovergadering organiseren voor alle betrokkenen", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid