08/08/2022

OVAM noteert sterke toename van asbestafval ingezameld door lokale besturen – Cijfers zullen wellicht blijven toenemen na invoering van het asbestattest

asbest-daktegels
Terug naar artikeloverzicht

Uit eerste, voorlopige cijfers die de OVAM ontving van de Vlaamse lokale besturen blijkt dat de hoeveelheid asbestafval die zij inzamelden in 2021 fors gestegen is t.o.v. voorgaande jaren. In 2021 werd bijna 30.000 ton asbesthoudend afval ingezameld, een toename met 16% t.o.v. 2020 (25.732 ton). De OVAM verwacht dat deze cijfers verder zullen stijgen als gevolg van een verdere uitbreiding van asbestinzamelprojecten en de nakende invoering van het asbestattest.

De huidige toename is namelijk hoofdzakelijk toe te wijzen aan de sterk gestegen hoeveelheid asbestafval dat aan huis opgehaald werd. Het succes kan verklaard worden door het gegeven dat in de loop van 2021 steeds meer lokale besturen overgestapt zijn op door de OVAM gesubsidieerde bronophalingsprojecten voor asbestafval. De OVAM verwacht dat deze positieve evolutie zich de volgende jaren verder zal zetten. Eind 2020 waren nog maar 79% van de lokale besturen met bronophalingsprojecten gestart. Eind 2021 steeg dit aandeel naar bijna 100%. Op veel plaatsen is de eerste effectieve ophaling wel pas voor begin of medio 2022 voorzien.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Asbest blijft een belangrijk probleem in Vlaanderen, het komt nog erg veel voor in onze gebouwen en op onze daken. We wilden daarom de drempel voor mensen om asbest thuis te verwijderen zo laag mogelijk maken door extra te investeren asbestverwijdering en -ophaling aan huis. Waar we dat bij mijn aantreden slechts aan 50% van de Vlamingen konden aanbieden, is dat intussen bij 99,8% van de Vlamingen het geval. Dat is ook in de cijfers duidelijk. Onze recordinvesteringen in asbestverwijdering via de OVAM resulteren in een recordhoeveelheid verwijderd asbestafval. Vlaanderen wordt zo stap voor stap asbestveiliger”.

Bovendien wordt het vanaf 23 november van dit jaar (bij de verkoop van een gebouw van voor 2001) verplicht om een asbestattest met asbestinventaris voor te leggen. Dit attest informeert de koper over de aanwezigheid van asbest in een woning en de staat waarin deze materialen zich bevinden. Het valt te verwachten dat dit attest ook een stimulans zal zijn voor vele kopers om asbesthoudende materialen versneld te laten verwijderen via een aannemer of waar mogelijk een beroep te doen op bronophalingsprojecten aangeboden door lokale besturen.

Het uiteindelijke doel van deze en vele andere maatregelen is om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid