15/09/2022

OVAM levert eerste asbestattest op

asbest golfplaten
Terug naar artikeloverzicht

Wie vanaf 23 november een gebouw verkoopt van voor 2001, zal verplicht zijn een asbestattest te kunnen voorleggen. Het attest is één van de actiepunten in het asbestafbouwbeleid waarmee de OVAM alle gebouwen in Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig aan het maken is. Vanaf vandaag worden de eerste asbestattesten opgeleverd.

Over het asbestattest

Verkoopt u een gebouw gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd en komen zij te weten welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.

“Informatie die op dit moment niet voor de hand ligt”, verklaart Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM. “Het is niet gemakkelijk om asbest te herkennen als je weet dat dit tot het jaar 2000 verwerkt werd in duizenden toepassingen. Het asbestattest is een oplossing voor deze blinde vlek en zorgt ervoor dat zowel koper als verkoper niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Het brengt duidelijk de asbesttoepassingen in kaart, zodat je als koper weet wat je koopt en wat je kan ondernemen.”

Eerste attesten worden nu opgeleverd

Sinds 1 juli kan men beroep doen op een asbestdeskundige om een inventarisatie te laten uitvoeren. Vanaf vandaag worden deze ook omgezet in een asbestattest. “Zo zitten we op schema om de marktwerking op gang te laten komen, voor de verplichting ingaat op 23 november”, legt Verheyen uit. “Wetende dat het asbestattest moet voorgelegd bij de ondertekening van het compromis, starten verkopers van een gebouw best vandaag al met het contacteren van een asbestdeskundige.”

Asbestdeskundigen

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige kan een asbestattest opstellen. De deskundige registreert tijdens de asbestinventarisatie alle gegevens in een centrale databanktoepassing van de OVAM. Op basis van die inspectiegegevens levert de OVAM het asbestattest af. Zo brengt de OVAM de omvang van het asbestpassief in Vlaanderen in kaart.

Op de OVAM-website staat een actuele lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen: ovam.vlaanderen.be/hoe-kan-ik-een-asbestattest-verkrijgen. De inschrijvingen, opleidingen en examens voor asbestdeskundigen zitten ondertussen op schema.

Asbestveilig Vlaanderen in 2040

In Vlaanderen zit naar schatting nog zo’n 2,3 miljoen ton, asbest in gebouwen en infrastructuur. In 2,8 miljoen woningen is asbest te vinden. Tot het verbod in 2001 werd asbest gebruikt in meer dan 3.500 toepassingen. De kans dat je in Vlaanderen asbest aantreft in een bestaande woning, appartement of school is dan ook zeer groot. In 70 tot 90 procent van de gevallen stoot men op asbest, tenzij er eerder een totaalrenovatie heeft plaatsgevonden.

hoeveelheid_asbesthoudende_materialen

De OVAM streeft ernaar om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Dat wil niet zeggen dat er geen asbesttoepassingen meer te vinden zijn in onze gebouwen, wel dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat aanwezig zijn in onze leefomgeving. Al het risicovolle asbest moet tegen 2040 op een veilige manier verwijderd zijn.

Het valt te verwachten dat het asbestattest ook een stimulans zal zijn om asbesthoudende materialen versneld te laten verwijderen via een aannemer of waar mogelijk een beroep te doen op bronophalingsprojecten aangeboden door lokale besturen.

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid