08/11/2019

OVAM lanceert De Grote Grondvraag

Terug naar artikeloverzicht

Hoe gezond is uw grond? Deze vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten beantwoorden. Via www.degrotegrondvraag.be komt u te weten of er informatie over de bodemkwaliteit van uw grond beschikbaar is, en wat u moet doen als hij verontreinigd is. In sommige gevallen betaalt de OVAM zelfs de kosten van het onderzoek en de sanering. 

Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen nog heel wat historisch verontreinigde gronden. De gemeenten rondden in 2017 de inventaris af van de gronden met een verhoogd risico op bodemverontreiniging. Het zijn er zo’n 85 000. Meer dan de helft daarvan is nog nooit onderzocht, waardoor we niet weten of ze echt verontreinigd zijn en we ze mogelijk moeten saneren.

Hoe zit het met uw grond?

Met de campagne De Grote Grondvraag wil de OVAM deze resterende gronden versneld in kaart brengen. We roepen iedereen op om zijn of haar grond op te zoeken op www.degrotegrondvraag.be en te controleren of het gaat om een risicogrond. Wie eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond. Via een eenvoudig stappenplan begeleiden we elke eigenaar doorheen het hele onderzoeks- en saneringstraject. Ook wordt duidelijk wanneer de eigenaar kan vrijgesteld worden van deze verplichtingen en welke ondersteuning beschikbaar is. Op 5 november startten we met de gegevens van 83 gemeenten, en die vullen we dan verder aan. Ondertussen doen al 95 gemeenten mee aan De Grote Grondvraag. 

Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn, zodat tegen 2036 alle (historische) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn.

OVAM ondersteunt

Afhankelijk van het type activiteit dat werd uitgevoerd, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een eerste bodemonderzoek indienen. Als de particulier niets met de verontreinigende activiteiten te maken heeft, dan regelt de OVAM de onderzoeken en de sanering zelf. Dat is naar schatting het geval voor 8000 particulieren.

De OVAM neemt dan ook de kosten voor een onderzoek en indien nodig voor de sanering voor haar rekening.

We groeperen hiervoor meerdere locaties uit een gemeente in één site-onderzoek, zodat we efficiënt kunnen werken. Zodra er voldoende gegevens in een gemeente beschikbaar zijn, start eerst een administratieve procedure. Om het onderzoek juridisch mogelijk te maken, maakt de OVAM een sitebesluit op. Dit besluit maakt het voor eigenaars ook mogelijk om hun grond al voor het onderzoek te verkopen. Hierna plannen we de uitvoering in. Via de website van De Grote Grondvraag kan u sneller controleren of u in aanmerking komt voor vrijstelling. Hoe sneller u deze aanvraag doet, hoe sneller we van start kunnen gaan in uw gemeente.

Organisaties en bedrijven moeten een bodemonderzoek in de regel zelf laten uitvoeren, maar ook hier is er ondersteuning beschikbaar. Ga dus na of er een aanpak op maat mogelijk is.

Meer info

Info over de bodemkwaliteit in Vlaanderen en over hoe de OVAM u kan ondersteunen vindt u op www.degrotegrondvraag.be. Staat uw gemeente nog niet op de website? Dan kunt u zich op de hoogte laten brengen zodra dat wel het geval is.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid