23/11/2020

OVAM gaat afval- en materialenstromen digitaal opvolgen

huishoudelijk-afval-cover
Terug naar artikeloverzicht

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ontwikkelt een nieuw digitaal datamonitoringsysteem om afval- en materialenstromen transparant en efficiënt op te volgen. Dit nieuwe systeem is een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 2 miljoen euro in dit nieuw traceringssysteem. 

In een circulaire economie willen we zoveel mogelijk materiaalstromen in de kringloop houden. Een belangrijk aspect daarbij is de investering in de digitale datatracering van afvalstoffen. We willen immers weten én meten hoeveel afvalstoffen er geproduceerd en effectief gerecycleerd worden. Dat gebeurt transparanter en efficiënter door alle documentatie te digitaliseren.

De berekeningsmethode voor dit nieuw datamonitoringsysteem verschuift van het begin naar het einde van de recyclageketen. We meten immers niet langer hoeveel afval er selectief werd ingezameld, maar hoeveel afval er effectief tot nieuwe grondstof wordt verwerkt. Het resultaat: correcte en transparantere recyclagecijfers. De verantwoordelijkheid voor de verzameling van de gegevens verschuift dus van de afvalproducent naar de afvalinzamelaar.

De lancering van het datamonitoringsysteem gebeurt in verschillende fases. Dit jaar heeft de OVAM het concept getest met de afvalcijfers van 2019. In 2022 moet de eerste rapportering over huishoudelijk afval voor het jaar 2020 beschikbaar zijn. Vanaf 2025 moeten alle afvalstoffen in het centrale traceringssysteem aanwezig zijn.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt voor dit project 2 miljoen euro vrij. Daarnaast investeert het Europees project C-MARTLIFE (waarin partners als de OVAM, VLACO, Westtoer, DENUO, VVSG-Interafval, Valipac en Fost Plus onderzoeken hoe de kunststoffenkringloop kan worden gesloten) 1,4 miljoen in het datatraceringssysteem.

 

 

Bron: De Openbare Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid